İMTİZAÇ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


imtizaç, -cıanlamı

Ar. imtiz¥c

a. (imtiza:cı) esk. 1. Karışabilme. 2. Birbirini tutma, uyum sağlama, uygunluk. 3. İyi geçinme, uyuşma. 4. Kaynaşma: “Her şeyden evvel kendisinde tefekkürle hissin yüksek bir imtizacı fark ediliyordu.” –A. H. Çelebi.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

İMTİZAÇ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ZAĞI ZAĞINA: zağı zağınaanlamı Ucu ucuna: iki metre kumaş aldım, zağı zağına yetişti. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • İKMAL İMTİHANI: ikmal imtihanıanlamı a. eğt. Bütünleme sınavı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İMTİYÂZ: imtiyaz(1. anlamı) Ar. imtiy¥z a. (imtiya:zı) 1. Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık: “Hem bu sayede sen artık yüzüme bakmak imtiyazını kazanan biricik erkeksin.” –N. Hikmet. 2. huk. Fabrika kurmak, maden işletmek vb. için bir kişi veya kuruluşa devlet tarafından verilen özel izin. 3. tar. Gedik. Güncel Türkçe Sözlük imtiyaz(2. anlamı) bk. ayrıcalık BSTS / İktisat Terimleri Devamını Oku

  • SÜMTÜK: sümtük(1. anlamı) Arsız, açgözlü, başkasının yediğinden isteyen. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sümtük(2. anlamı) Sevimsiz, usandırıcı, yüzsüz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sümtük(3. anlamı) 1.Boşgezen, kılıksız. 2.bk. sümsük (I)-3. 3.Herşeye karışan. 4.Uysal. 5.Yalancı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sümtük(4. anlamı) Açgözlü, gördüğünü isteyen, utanmaz Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • İMTİNA ETMEK: imtina etmekanlamı bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÇİMTİNMEK: çimtinmek(1. anlamı) İsteksiz yemek yemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çimtinmek(2. anlamı) Kaşınmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SÜMTÜKLENMEK: sümtüklenmek(1. anlamı) Arsızlık, pisboğazlık etmek, bir yere istenmediği halde sokulmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sümtüklenmek(2. anlamı) Yaltaklanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sümtüklenmek(3. anlamı) Gördüğü yiyecekten istemek, açgözlülük etmek Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TÖMTÖM: tömtöm(1. anlamı) Vaktinden önce yaşlanmış, zayıflamış, güçsüzleşmiş (kimse için) : Murat Ağaya acıdım, yazık tömtöm olmuş. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tömtöm(2. anlamı) Papatya. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TÖMTÖMÜ: tömtömüanlamı Birini izleyen, arkasından giden (kimse). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • NİMTİ: nimtianlamı Sapsız bıçak, çakı, bıçağın maden kısmı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar