İKİZ DOĞURMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ikiz doğurmakanlamı

1) ikiz bebek dünyaya getirmek; 2) mec. herhangi bir işte çok sıkıntı çekmek.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

İKİZ DOĞURMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DOĞURMAK: doğurmakanlamı (nsz, -i) 1. Yavru dünyaya getirmek, doğum yapmak: “Bir kadın tarlada doğuruyor, bir kadın hastanede doğuramıyor.” –S. F. Abasıyanık. 2. mec. Ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak: “Bir kıvılcım isyan havası doğuruyor ve zor önlemlerin alınmasına yol açıyor.” –A. Kutlu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • YALANCI İKİZ ÜNLÜ: yalancı ikiz ünlüanlamı İng. pseudodiphtong Gerçek ikiz ünlü olmayıp yarı ünlü niteliğindeki y, v, ğ gibi bazı ünsüzlerin telaffuz sırasında ünlüleşip, yanlarındaki ünlü veya ünlüler ile kaynaşarak aynı nefes baskısı altında boğumlanmasından oluşan ikincil ikiz ünlü türleridir. Türkçede gerçek ikiz ünlü yoktur. Türkiye Türkçesindeki ayrı [ai rı], eğri [ei ri], öyle [öile], ov- [o u-], kov-[ko u-], Devamını Oku

  • EŞİT İKİZ ÜNLÜ: eşit ikiz ünlüanlamı Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türü. Türkçe aslında ikiz ünlüsü bulunan bir dil olmadığı için, görülen örnekler daha çok iki ünlü arasındaki bir ünsüzün eriyip kaybolması ile oluşmuştur: seyrek rastlanan ve ağızlarda görülen bir ikiz ünlü türüdür: aa, ii, uu: Nev.ağz. yaar<yağar, baa (<bağa), babayi idiñ Devamını Oku

  • YÜKSELEN İKİZ ÜNLÜ: yükselen ikiz ünlüanlamı Birinci ögelerinde ikincilere bakarak daha dar ve süreksiz ünlü bulunan ikiz ünlü türü: ie, ia, io, üo, uo gibi. Karşıtı alçalan ikiz ünlü’dür. bk. ikiz ünlü. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 Devamını Oku

  • ÇONŞURMAK: çonşurmakanlamı Herhangi bir şeyin parçalarını üst üste yığmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BABASIZ OĞLAN DOĞURMAK: babasız oğlan doğurmakanlamı bir işte aşırı zorluk, büyük güçlük çekilmesine rağmen başarılı olmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DOŞURMAK: doşurmakanlamı Devşirmek, toplamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DOKUZ DOĞURMAK: dokuz doğurmakanlamı merakla, heyecanla, sabırsızlıkla beklemek: “Sabahtan beri kamış kökünün içine sığınmış, yüreği ağzında, dokuz doğurarak şahinini bekleyişi…” –Y. Kemal. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İKİZ EKSENİ: ikiz eksenianlamı bk. ikiz. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • PİÇİNE DOĞURMAK: piçine doğurmakanlamı Sığırlar yavrulama çağına gelmeden doğurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar