İKİZ DİLLİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ikiz dillianlamı

Fr. bilingue

Ana dili iki olan (kimse). (İKİZ DİLLİLİK, Bilinguisme)

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949


Sponsorlu Bağlantılar

İKİZ DİLLİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İKİZ DİLLİ: ikiz dillianlamı Fr. bilingue Ana dili iki olan (kimse). (İKİZ DİLLİLİK, Bilinguisme) BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 Devamını Oku

  • ÜÇÜZ DİLLİ: üçüz dillianlamı Fr. tirilingue Üç ayrı dili ana dili olarak öğrenmiş olan ( kimse ). BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 Devamını Oku

  • İKİ DİLLİ: iki dillianlamı sf. 1. İki ayrı dilde olan: İki dilli sözlükler. 2. İki ayrı dile sahip olan veya iki ayrı dili okuyup yazma gücünde ve becerisinde olan. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • EŞİT İKİZ ÜNLÜ: eşit ikiz ünlüanlamı Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türü. Türkçe aslında ikiz ünlüsü bulunan bir dil olmadığı için, görülen örnekler daha çok iki ünlü arasındaki bir ünsüzün eriyip kaybolması ile oluşmuştur: seyrek rastlanan ve ağızlarda görülen bir ikiz ünlü türüdür: aa, ii, uu: Nev.ağz. yaar<yağar, baa (<bağa), babayi idiñ Devamını Oku

  • MİLLÎ DİL: millî dil(1. anlamı) a. Ulusal dil. Güncel Türkçe Sözlük millî dil(2. anlamı) İng. national language Bir millete mensup kişilerin kullandığı ortak dil: Türk dili, Rus dili, Macar dili, İngiliz dili, Arap dili, Japon dili, Kore dili vb. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 Devamını Oku

  • MİLLÎ DİL: millî dil(1. anlamı) a. Ulusal dil. Güncel Türkçe Sözlük millî dil(2. anlamı) İng. national language Bir millete mensup kişilerin kullandığı ortak dil: Türk dili, Rus dili, Macar dili, İngiliz dili, Arap dili, Japon dili, Kore dili vb. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 Devamını Oku

  • YÜKSELEN İKİZ ÜNLÜ: yükselen ikiz ünlüanlamı Birinci ögelerinde ikincilere bakarak daha dar ve süreksiz ünlü bulunan ikiz ünlü türü: ie, ia, io, üo, uo gibi. Karşıtı alçalan ikiz ünlü’dür. bk. ikiz ünlü. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 Devamını Oku

  • YALANCI İKİZ ÜNLÜ: yalancı ikiz ünlüanlamı İng. pseudodiphtong Gerçek ikiz ünlü olmayıp yarı ünlü niteliğindeki y, v, ğ gibi bazı ünsüzlerin telaffuz sırasında ünlüleşip, yanlarındaki ünlü veya ünlüler ile kaynaşarak aynı nefes baskısı altında boğumlanmasından oluşan ikincil ikiz ünlü türleridir. Türkçede gerçek ikiz ünlü yoktur. Türkiye Türkçesindeki ayrı [ai rı], eğri [ei ri], öyle [öile], ov- [o u-], kov-[ko u-], Devamını Oku

  • ÖZEL DİL: özel dil(1. anlamı) a. Aynı meslekten olanların veya aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dil: Balıkçı dili. Kalaycı dili. Güncel Türkçe Sözlük özel dil(2. anlamı) bk. Dil. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 özel dil(3. anlamı) İng. vocational slang (Derleme.. sınıf dili) Ticaret veya sanat sahiplerinin aralarında kullandıkları bir çeşit argo: Balıkçı dili, kalaycı dili, gemici dili gibi. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 özel Devamını Oku

  • DİLİ GÜLLÜ: dili güllüanlamı Yüze karşı iyi konuşan fakat arkadan kötü olan kimse, ikiyüzlü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar