İKİZ BUZSUL Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ikiz buzsulanlamı

İng. twin crystal

Birbirinin ayna bakışımlısı olan iki buzsulun birlikte büyütülmesinden oluşan yapı.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983


Sponsorlu Bağlantılar

İKİZ BUZSUL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İKİZ BUZSUL: ikiz buzsulanlamı İng. twin crystal Birbirinin ayna bakışımlısı olan iki buzsulun birlikte büyütülmesinden oluşan yapı. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÇİFT-EKSENLİ BUZSUL: çift-eksenli buzsulanlamı İng. biaxial crystal İki yönsemezlik doğrultusu, iki ekseni olan. yönser buzsul. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İKİZ ASALLAR: ikiz asallaranlamı İng. twin primes Kalanları ikiye eşit olan iki asal sayı. Örnek. (3,5), (5,7), (11,13),… . BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÜŞERSEL BUZSUL: üşersel buzsulanlamı İng. ionic crystal Örgüsü, düzenli yerleşmiş üşerlerden oluşan buzsul. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • TEK EKSENLİ BUZSUL: tek eksenli buzsulanlamı İng. uniaxial crystal Bir tek yensemezlik doğrultusu bulunan yönser buzsul. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • EŞİT İKİZ ÜNLÜ: eşit ikiz ünlüanlamı Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türü. Türkçe aslında ikiz ünlüsü bulunan bir dil olmadığı için, görülen örnekler daha çok iki ünlü arasındaki bir ünsüzün eriyip kaybolması ile oluşmuştur: seyrek rastlanan ve ağızlarda görülen bir ikiz ünlü türüdür: aa, ii, uu: Nev.ağz. yaar<yağar, baa (<bağa), babayi idiñ Devamını Oku

  • KARMA BUZSUL: karma buzsulanlamı İng. mixed crystal Özdeciklerin ya da üçerlerinin örgü içinde yerleştikleri bir ya da daha çok değişik tözden oluşmuş buzsul. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • DÜZ AYNA: düz ayna(1. anlamı) İng. flat mirror, plone mirror Yansıtma yüzeyi düzlem biçiminde olan ayna. BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü1969 düz ayna(2. anlamı) Osm. müstevi ayna (fizik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • BASYÜKLENİMLİ BUZSUL: basyüklenimli buzsulanlamı İng. piezoelectric crystal Bir elektrik gerilimi etkisi ile bir ekseni boyunca uzayan ve başka bir ekseni boyunca büzülen buzsul. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • YÜKSELEN İKİZ ÜNLÜ: yükselen ikiz ünlüanlamı Birinci ögelerinde ikincilere bakarak daha dar ve süreksiz ünlü bulunan ikiz ünlü türü: ie, ia, io, üo, uo gibi. Karşıtı alçalan ikiz ünlü’dür. bk. ikiz ünlü. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar