İKİZ ANLAMLI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ikiz anlamlıanlamı

sf. man. İkizli.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

İKİZ ANLAMLI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İKİZLİ: ikizli(1. anlamı) sf. 1. İkizleri olan (ana). 2. İki kollu (araç): İkizli şamdan. 3. man. Kendisinden iki anlam çıkarılabilen, ikiz anlamlı. Güncel Türkçe Sözlük İkizli(2. anlamı) Çorum ili, Sungurlu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. İkizli(3. anlamı) Konya ili, Gölören bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • YÜKSELEN İKİZ ÜNLÜ: yükselen ikiz ünlüanlamı Birinci ögelerinde ikincilere bakarak daha dar ve süreksiz ünlü bulunan ikiz ünlü türü: ie, ia, io, üo, uo gibi. Karşıtı alçalan ikiz ünlü’dür. bk. ikiz ünlü. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 Devamını Oku

  • EŞİT İKİZ ÜNLÜ: eşit ikiz ünlüanlamı Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süreleri eşit olan ikiz ünlü türü. Türkçe aslında ikiz ünlüsü bulunan bir dil olmadığı için, görülen örnekler daha çok iki ünlü arasındaki bir ünsüzün eriyip kaybolması ile oluşmuştur: seyrek rastlanan ve ağızlarda görülen bir ikiz ünlü türüdür: aa, ii, uu: Nev.ağz. yaar<yağar, baa (<bağa), babayi idiñ Devamını Oku

  • YALANCI İKİZ ÜNLÜ: yalancı ikiz ünlüanlamı İng. pseudodiphtong Gerçek ikiz ünlü olmayıp yarı ünlü niteliğindeki y, v, ğ gibi bazı ünsüzlerin telaffuz sırasında ünlüleşip, yanlarındaki ünlü veya ünlüler ile kaynaşarak aynı nefes baskısı altında boğumlanmasından oluşan ikincil ikiz ünlü türleridir. Türkçede gerçek ikiz ünlü yoktur. Türkiye Türkçesindeki ayrı [ai rı], eğri [ei ri], öyle [öile], ov- [o u-], kov-[ko u-], Devamını Oku

  • EŞ ANLAMLI: eş anlamlı(1. anlamı) sf. db. Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim: Muşmula ile beşbıyık eş anlamlı kelimelerdir. Güncel Türkçe Sözlük eş anlamlı(2. anlamı) İng. synonym BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu eş anlamlı(3. anlamı) bk. anlamdaş BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu1997 Devamını Oku

  • ÇOK ANLAMLI: çok anlamlı(1. anlamı) sf. db. Çok anlamı olan. Güncel Türkçe Sözlük çok anlamlı(2. anlamı) İng. polysemantic, polysemy Bir kelimenin temel anlamı yanında, temel anlamı ile ilgili yeni kavramları da karşılar durumda olması niteliği: kol, göz, ağız, soy vb. kelimeler çok anlamlı kelimelerdir. bk. çok anlamlılık. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 çok anlamlı(3. anlamı) Azerbaycan Türkçesi: çox mänalı; Türkmen Türkçesi: köp maanılı; Gagauz Devamını Oku

  • KARŞIT ANLAMLI: karşıt anlamlı(1. anlamı) sf. Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz), zıt anlamlı: Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi. Güncel Türkçe Sözlük karşıt anlamlı(2. anlamı) Fr. antonyme Beyaz ile kara, gece ile gündüz karşıt anlamlı kelimelerdir. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 karşıt anlamlı(3. anlamı) İng. antonym Anlamları birbirine karşıt olan sözcükler: Aşağı/yukarı, ileri/geri, siyah/ beyaz, ak/kara, dar/geniş, büyük/küçük, irili/ufaklı vb. BSTS Devamını Oku

  • İKİZ DOĞURMAK: ikiz doğurmakanlamı 1) ikiz bebek dünyaya getirmek; 2) mec. herhangi bir işte çok sıkıntı çekmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BİRLİKTE ANLAMLI DEYİM: birlikte anlamlı deyimanlamı İng. syncategorematic expression Tek başına anlamlı olmayıp, bir ya da birden çok yönetilen deyimle bir araya geldiğinde tek başına anlamlı bir deyimi oluşturan deyim; yöneten dizimsel türünden olan deyim. || Örn. ‘ise’, ‘değil’, ‘ne…ne’…’bütün’,… BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü1976 Devamını Oku

  • EŞANLAMLI: eşanlamlı(1. anlamı) İng. synonym Bilgi erişimde, özdeş kavramları gösteren anahtar-sözcük ya da deyimler. BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü1981 eşanlamlı(2. anlamı) bk. anlamdaş. BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü1976 eşanlamlı(3. anlamı) Osm. müteradif bk. anlamdaş. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar