İKİTERİMLİ YAYILMA GÖSTERGESİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ikiterimli yayılma göstergesianlamı

İng. binomial index of dispersion

Örneklem kümesinin bir özniteliğe göre türdeş olup olmadığını sınamaya yarayan katsayı.

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983


Sponsorlu Bağlantılar

İKİTERİMLİ YAYILMA GÖSTERGESİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • NOKTA İKİTERİMLİ DAĞILIM: nokta ikiterimli dağılımanlamı İng. point binomial distribution bk. ikiterimli dağılım. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İKİTERİMLİ DAĞILIM: ikiterimli dağılım(1. anlamı) İng. binomial distribution (olasılık kuramı) n ve p değiştirgeler olmak üzere, olasılık işlevi, (…) biçiminde verilen X kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Bu dağılım, her yinelenmesinde iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı denemenin aynı koşullar altında bağımsız olarak yinelenmesi sonucunda elde edilen değerlerin dağılımıdır.n=1 ise, Bernoulli dağılımı olur. Bu dağılıma nokta ikiterimli dağılımı da denir. BSTS / Devamını Oku

  • GENELLEŞTİRİLMİŞ İKİTERİMLİ DAĞILIM: genelleştirilmiş ikiterimli dağılımanlamı İng. generalized binomial distribution bk. katlıterimli dağılım. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • GENELLEŞTİRİLMİŞ İKİTERİMLİ DAĞILIM: genelleştirilmiş ikiterimli dağılımanlamı İng. generalized binomial distribution bk. katlıterimli dağılım. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • YAĞ GÖSTERGESİ: yağ göstergesianlamı a. Motorlu araçlarda yağın olup olmadığını gösteren alet. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • EKSİ İKİTERİMLİ DAĞILIM: eksi ikiterimli dağılımanlamı İng. negative binomial distribution (olasılık kuramı) İki sonuçtan birinin ortaya çıktığı deneme için, birinci sonuç k’yıncı kez ortaya çıkıncaya dek yapılan bağımsız yinelenme sayısının dağılımı. Bu sayı X ise, dağılım işlevi, (…)olur. anlamdaş. Pascal dağılımı. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • EKSİ İKİTERİMLİ DAĞILIM: eksi ikiterimli dağılımanlamı İng. negative binomial distribution (olasılık kuramı) İki sonuçtan birinin ortaya çıktığı deneme için, birinci sonuç k’yıncı kez ortaya çıkıncaya dek yapılan bağımsız yinelenme sayısının dağılımı. Bu sayı X ise, dağılım işlevi, (…)olur. anlamdaş. Pascal dağılımı. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İKİTERİMLİ KURALI: ikiterimli kuralıanlamı İng. binomial theorem İki yalınç olaydan oluşmuş bileşik bir olayın olasılığını bulmak için başvurulan ve iki terimin çeşitli üstel değerlere göre değişik biçimlerde bileşmesinden oluşabilecek bileşik terimlerin olasılıklarını gösteren kural. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • DEĞİŞKE ÇÖZÜMLEMESİ: değişke çözümlemesianlamı İng. analysis of variance Örneklem öbekleri arasında anlamlı ibir ayrım olup olmadığını, toplam değişimi bileşenlerine ayırarak çözümleme. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • BOŞLUK GÖSTERGESİ: boşluk göstergesianlamı bk. boşlukölçer. BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar