İKİTERİMLİ KURALI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


ikiterimli kuralıanlamı

İng. binomial theorem

İki yalınç olaydan oluşmuş bileşik bir olayın olasılığını bulmak için başvurulan ve iki terimin çeşitli üstel değerlere göre değişik biçimlerde bileşmesinden oluşabilecek bileşik terimlerin olasılıklarını gösteren kural.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981


Sponsorlu Bağlantılar

İKİTERİMLİ KURALI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İKİTERİMLİ DAĞILIM: ikiterimli dağılım(1. anlamı) İng. binomial distribution (olasılık kuramı) n ve p değiştirgeler olmak üzere, olasılık işlevi, (…) biçiminde verilen X kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Bu dağılım, her yinelenmesinde iki sonuçtan birinin ortaya çıktığı denemenin aynı koşullar altında bağımsız olarak yinelenmesi sonucunda elde edilen değerlerin dağılımıdır.n=1 ise, Bernoulli dağılımı olur. Bu dağılıma nokta ikiterimli dağılımı da denir. BSTS / Devamını Oku

  • GENEL ÇARPMA KURALI: genel çarpma kuralıanlamı İng. general multiplicative rule Olasılık kuramında birlikte gerçekleşebilen olaylardan oluşmuş bir bileşik olayın gerçekleşme olasılığını saptamak üzere başvurulan ve bunun için yalınç olayların ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarının çarpımını öngören kural. bk. çarpma kuralı, özel çarpma kuralı. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • GENEL ÇARPMA KURALI: genel çarpma kuralıanlamı İng. general multiplicative rule Olasılık kuramında birlikte gerçekleşebilen olaylardan oluşmuş bir bileşik olayın gerçekleşme olasılığını saptamak üzere başvurulan ve bunun için yalınç olayların ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarının çarpımını öngören kural. bk. çarpma kuralı, özel çarpma kuralı. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • TOPLAMA KURALI: toplama kuralı(1. anlamı) İng. addition rule BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü toplama kuralı(2. anlamı) İng. additive property Olasılık kuramında bileşik bir olay için ayrık olasılığın bulunmasında başvurulan işlem kuralı, bk. çarpma kuralı. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • ÖZEL ÇARPMA KURALI: özel çarpma kuralıanlamı İng. special multiplicative rule Olasılık kuramında olaylardan birinin koşullu bir ilişki içinde bulunduğu bir bileşik olayın gerçekleşme olasılığını saptamak üzere başvurulan ve olaylardan birinin olasılığıyla ötekinin koşullu olasılığının çarpımını öngören kural. bk. genel çarpma kuralı, özel toplama kuralı. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • İKİ TERİMLİ DAĞILIM: iki terimli dağılımanlamı İng. binomial distribution BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü Devamını Oku

  • İKİ TERİMLİ DAĞILIM: iki terimli dağılımanlamı İng. binomial distribution BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü Devamını Oku

  • EKSİ İKİTERİMLİ DAĞILIM: eksi ikiterimli dağılımanlamı İng. negative binomial distribution (olasılık kuramı) İki sonuçtan birinin ortaya çıktığı deneme için, birinci sonuç k’yıncı kez ortaya çıkıncaya dek yapılan bağımsız yinelenme sayısının dağılımı. Bu sayı X ise, dağılım işlevi, (…)olur. anlamdaş. Pascal dağılımı. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • EKSİ İKİTERİMLİ DAĞILIM: eksi ikiterimli dağılımanlamı İng. negative binomial distribution (olasılık kuramı) İki sonuçtan birinin ortaya çıktığı deneme için, birinci sonuç k’yıncı kez ortaya çıkıncaya dek yapılan bağımsız yinelenme sayısının dağılımı. Bu sayı X ise, dağılım işlevi, (…)olur. anlamdaş. Pascal dağılımı. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÜÇ BİRLİK KURALI: üç birlik kuralı(1. anlamı) a. tiy. Klasik tiyatroda yer, zaman ve konu birliğini esas alan kural. Güncel Türkçe Sözlük üç birlik kuralı(2. anlamı) İng. three unities Dram sanatının klasik bir ilkesi olan, yerde, sürede ve olayda birlik kuralı. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 üç birlik kuralı(3. anlamı) İng. three unities Klasik oyunların özelliği olan Yer-Zaman-Olay birliğini getiren kuram. BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966 üç Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar