İDÜĞİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


idüği, (idiği, ıduğu, idüğü)anlamı

Olduğu.

Tarama Sözlüğü1967


Sponsorlu Bağlantılar

İDÜĞİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İDÜĞİ: idüği, (idiği, ıduğu, idüğü)anlamı Olduğu. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • YALANLAMAK: yalanlamak(1. anlamı) (-i) Haber veya sözün gerçek olmadığını bildirmek, yalan olduğunu açıklamak, tekzip etmek: “İstemeden o romantik âşığın yarattığı imajı yalanladılar.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük yalanlamak, (yalannamak)(2. anlamı) Tekzip etmek, yalan veya yalancı olduğunu söylemek. Tarama Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • YALANLAMAK: yalanlamak(1. anlamı) (-i) Haber veya sözün gerçek olmadığını bildirmek, yalan olduğunu açıklamak, tekzip etmek: “İstemeden o romantik âşığın yarattığı imajı yalanladılar.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük yalanlamak, (yalannamak)(2. anlamı) Tekzip etmek, yalan veya yalancı olduğunu söylemek. Tarama Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • TOZ AĞACI: toz ağacıanlamı Denize düşen zamklarının-dalgalarla dövüle dövüle kehruba olduğu söylenen bir ağaç. Tarama Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • ANUÑDUGIN: anuñdugınanlamı Onun olduğunu. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • EŞ-GİDİŞ İLİŞKİSİ: eş-gidiş ilişkisianlamı İng. confluence relation (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım katsayılarının belirsiz olduğu durumda ya da gözlem yanılgılarının var olduğu yaklaşık belirsizlik durumunda bağımsız değişkenler arasındaki ilişki. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • GEREKDÜĞÜN: gerekdüğünanlamı Gerek olduğunu. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • EYÜ SANU: eyü sanuanlamı Hüsnü teveccüh, bir kimsenin iyi olduğu kanısı. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • SUÇ ETMEK: suç etmekanlamı Suçlu olduğunu ileri sürmek. Tarama Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • AÇMAZ KOMAK: açmaz komakanlamı Olduğu gibi terketmek, yüzüstü bırakmak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar