İDRAR KUTBU Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


idrar kutbuanlamı

İng. polus tubularis

anat. Böbrekte böbrek cisimciğinin damar kutbunun karşısındaki üst tubule bağlantı yeri.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

İDRAR KUTBU ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İDRAR KUTBU: idrar kutbuanlamı İng. polus tubularis anat. Böbrekte böbrek cisimciğinin damar kutbunun karşısındaki üst tubule bağlantı yeri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TAŞI: idrar taşıanlamı İng. urolith Böbrek pelvisinden üretraya kadar idrar yollarında veya idrarda bulunan yuvarlak veya oval biçimli taş benzeri cisim, ürolit, idrar yolları taşı. Organik ve inorganik maddelerin kimi koşullarda idrar yollarında çökmesi sonucu oluşur ve genellikle tabakalı yapıdadır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TUTULMASI: idrar tutulmasıanlamı İng. retentio urinea İdrarın sidik torbasından akmasını sağlayan m. Detrusor vesicae’nın felci, idrar torbası krampı veya urolithiasis ve tümörlerle idrar kanallarının tıkanması gibi nedenlerle idrarın sidik torbasında tutulması, dışarıya akıtılamaması, üriner retensiyon, retensiyo ürina, idrar birikmesi, hlk. sidik tutkunluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TUTULMASI: idrar tutulmasıanlamı İng. retentio urinea İdrarın sidik torbasından akmasını sağlayan m. Detrusor vesicae’nın felci, idrar torbası krampı veya urolithiasis ve tümörlerle idrar kanallarının tıkanması gibi nedenlerle idrarın sidik torbasında tutulması, dışarıya akıtılamaması, üriner retensiyon, retensiyo ürina, idrar birikmesi, hlk. sidik tutkunluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR KİSTİ: idrar kistianlamı İng. urinary cyst İdrar kanallarındaki idrarın karın boşluğuna boşalmasıyla karın zarı altında oluşan, kist. İdrar kanallarının fiziksel travmalarla yırtılması veya operasyon sırasında yanlışlıkla kesilmesi sonucu biçimlenir, üriner kist, ürinom. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR KİSTİ: idrar kistianlamı İng. urinary cyst İdrar kanallarındaki idrarın karın boşluğuna boşalmasıyla karın zarı altında oluşan, kist. İdrar kanallarının fiziksel travmalarla yırtılması veya operasyon sırasında yanlışlıkla kesilmesi sonucu biçimlenir, üriner kist, ürinom. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TORBASININ TERS-YÜZ OLMASI: idrar torbasının ters-yüz olmasıanlamı İng. urine bladder eversion İdrar torbasının kendi içine veya idrar yolu içerisine girmesi, idrar torbası eversiyonu. Dişilerde idrar yolunun kısa ve geniş olması nedeniyle özellikle doğum sırasında daha sık görülür. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TORBASI FELCİ: idrar torbası felcianlamı İng. paralysis vesicae urinariae İdrar torbasında aşırı idrar birikimine yol açan idrar torbası boşalmasının işlevsel bozukluğu, paralizis vezika ürineria. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DÖNME KUTBU: dönme kutbuanlamı İng. pole of rotation Bircismin dönmeeksenin cismi deldiği iki noktadan her biri. BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • TUTULUM KUTBU: tutulum kutbuanlamı İng. pole of ecliptic Tutulum merkezinden geçen ve ona dik olan doğrunun gökküresini deldiği noktalardan her biri. (bk. şekil E. 10) BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü1969 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar