İDRAKSİZ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


idraksizanlamı

sf. Anlayışsız, ahmak: “Balkona çıkar, aşağıda idraksiz, bir nehir gürültüsüyle akıp giden ahaliye dalardım.” –Ö. Seyfettin.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

İDRAKSİZ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İDRAKSİZLİK: idraksizlik, -ğianlamı a. İdraksiz olma durumu, anlayışsızlık: “Bu ne idraksizlik, bu ne kabalık, bu ne hayvanlıktı.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AHMAK: ahmak(1. anlamı) Ar. a§ma® sf. Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal: “En doğru, en yüksek fikir, bir cahil veya ahmağın elinde gülünç, değersiz bir hâle gelebilir.” –M. Kaplan. Güncel Türkçe Sözlük ahmak(2. anlamı) Çamsakızı, reçine. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahmak(3. anlamı) Akmak, düşmek; piçah akmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahmak(4. anlamı) Akmak. || gözi akmak: gözü kör olmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ahmak(5. anlamı) Akmak. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • AHMAKÇA: ahmakçaanlamı sf. 1. Biraz ahmak: “O vakte kadar Necmiye’ye bir şey söylememek pek ayıp ve ahmakça bir hareket olacaktı.” –R. N. Güntekin. 2. zf. (ahma’kça) Ahmağa yakışır bir biçimde, aptalca: “İnsanoğlunu bu kadar ahmakça aldatmak için insanın kendisi ne olmalıdır?” –S. F. Abasıyanık. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ETGAFA: etgafaanlamı Anlayışsız, kalın kafalı, ahmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • NEHİR: nehir, -hri(1. anlamı) Ar. nehr a. Irmak: “Bir nehre benzeyen tarihte hiçbir an tekrarlanmaz.” –M. Kaplan. Güncel Türkçe Sözlük nehir(2. anlamı) bk. ırmak. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 nehir(3. anlamı) İng. river Irmak. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Nehir(4. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: Kız1. Akarsu, ırmak. 2. Çok, bol, fazla. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÖKÜZ: öküz(1. anlamı) a. 1. Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır: “Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi.” –Ö. Seyfettin. 2. mec. Bön, görgüsüz, kaba, anlayışsız, yeteneksiz kimse. 3. argo Cıvalı zar. Güncel Türkçe Sözlük öküz(2. anlamı) < ET öküz: öküz. || okuz || oküz || ögüz || ököz Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öküz(3. anlamı) İng. ox Kuvvetinden yararlanılıp çalıştırılan Devamını Oku

  • ANLAYIŞSIZCA: anlayışsızcaanlamı zf. (anlayışsı’zca) Anlayışsız bir biçimde, anlayışsızcasına. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • PEYGAMBER ÖKÜZÜ: peygamber öküzüanlamı Vurdumduymaz, ahmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ABULLABUT: abullabut(1. anlamı) sf. hlk. 1. Kaba saba ve anlayışsız (kimse). 2. Biçimsiz ve kötü giyinen, giyimine özen göstermeyen (kimse). Güncel Türkçe Sözlük abullabut(2. anlamı) 1. İri, Şişman, hantal. 2. Ahmak, budala, sersem, aptal. 3. İki tarafına sallanarak yürüyen. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ZİHNİYET: zihniyetanlamı Ar. £ihniyyet a. Anlayış: “İşte Cumhuriyet rejimine yaraşan zihniyet budur.” –O. S. Orhon. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar