İDOLA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


idolaanlamı

İng. Idol

Put, imge, kuruntu. (Felsefede) F. Bacon’ın “Yeni Organum” unda kullandığı kavram. İnsanın doğasında yerleşik olan ya da sonradan kazanılmış olan ve gerçek bilgiyi engelleyen önyargılar. (Ör. idola fori = çarşı idolleri, kamusal ve toplumsal yaşamın belirlediği önyargılardır; bunların kaynağı da dildir. Geçmiş çağların dilde kalıplaşan görüşleri bizim için birer önyargı olmuşlardır.)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975


Sponsorlu Bağlantılar

İDOLA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İDOLA: idolaanlamı İng. Idol Put, imge, kuruntu. (Felsefede) F. Bacon’ın “Yeni Organum” unda kullandığı kavram. İnsanın doğasında yerleşik olan ya da sonradan kazanılmış olan ve gerçek bilgiyi engelleyen önyargılar. (Ör. idola fori = çarşı idolleri, kamusal ve toplumsal yaşamın belirlediği önyargılardır; bunların kaynağı da dildir. Geçmiş çağların dilde kalıplaşan görüşleri bizim için birer önyargı olmuşlardır.) BSTS / Felsefe Terimleri Devamını Oku

  • DOLAŞIM KAYNAĞI: dolaşım kaynağıanlamı İng. traffic generator İnsanların ve taşıtların kent içinde devinimlerine yol açan ve bu devinimleri çoğaltan işyerleri, eğlence yerleri, öğrenim kurumları, vb. etkenler. BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • DOLAŞIM DÜZENİ: dolaşım düzenianlamı İng. circulating system Sinema Sürekli açındırma aygıtlarında, eriyiğin bütün tekneleri dolaşmasını, tazelenmesini sağlayan, ısı değiştirgeçleri, tulumbalar, borulardan oluşan dizge. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • DOLAŞIM DÜZENİ: dolaşım düzenianlamı İng. circulating system Sinema Sürekli açındırma aygıtlarında, eriyiğin bütün tekneleri dolaşmasını, tazelenmesini sağlayan, ısı değiştirgeçleri, tulumbalar, borulardan oluşan dizge. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • ENTEROHEPATİK DOLAŞIM: enterohepatik dolaşımanlamı İng. enterohepatic İnglation Safra tuzları ve diğer maddelerin yinelenen döngüyle karaciğerden atılması, bunların daha sonra bağırsak mukozasından geçerek tekrar karaciğer hücreleri tarafından alınması ve tekrar bağırsağa atılması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DOLAŞIK: dolaşık(1. anlamı) sf. 1. Karışık (saç, ip vb.): “Bir buğday benizli zülfü dolaşık / Gitme diye beni yolda eğler var” –Karacaoğlan. 2. Dolaşarak giden (yol): “Tozlu ve dolaşık yollar üzerinde saatlerce taban tepmiş.” –A. Haşim. 3. mec. Kolay çözülmeyecek veya içinden çıkılmayacak derecede karışık: “Birtakım dolaşık işleri yüzünden istifasını verip çekildi.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 4. Devamını Oku

  • DOLAŞIM SİSTEMİ: dolaşım sistemi(1. anlamı) İng. circulatory system Organizmada kan dolaşımının görevini sağlamak üzere bir araya gelmiş olan yürek ve kan damarları topluluğu. Sirkülasyon sistemi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 dolaşım sistemi(2. anlamı) İng. circulatory system Organizmada kan dolaşımının görevini sağlamak üzere bir araya gelmiş olan kalp ve kan damarları topluluğu, sirkulasyon sistemi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü dolaşım sistemi(3. anlamı) İng. circulation system Besin maddeleri Devamını Oku

  • KAN DOLAŞIMI: kan dolaşımı(1. anlamı) a. anat. Kalbin sürekli olarak kasılıp gevşemesiyle kan ve lenfin damarlar içinde durmadan yer değiştirmesi, dolaşım, deveran, deveranıdem. Güncel Türkçe Sözlük kan dolaşımı(2. anlamı) İng. blood circulation Bütün organizma yapılarının kana olan gereksinimlerinin karşılanması için, kanın kalp ve damar sistemi içinde yaşam boyunca devamlı dolaşması, dolaşım, sirkülasyon. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ: EUR.1 dolaşım belgesianlamı İng. EUR.1 movement certificate EFTA ülkeleri ve serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelerle olan ticarette kullanılan, anlaşmaya taraf ülkeler kökenli ürünlerin tavizlerden yararlanmasını sağlayan ve eşya için ayrıca köken belgesi düzenlenmesi gerekmeyen bir dolaşım belgesi türü. krş. ATR dolaşım belgesi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ: EUR.1 dolaşım belgesianlamı İng. EUR.1 movement certificate EFTA ülkeleri ve serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelerle olan ticarette kullanılan, anlaşmaya taraf ülkeler kökenli ürünlerin tavizlerden yararlanmasını sağlayan ve eşya için ayrıca köken belgesi düzenlenmesi gerekmeyen bir dolaşım belgesi türü. krş. ATR dolaşım belgesi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar