İDOL Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


idol, -lü(1. anlamı)

Fr. idole

a. 1. Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne. 2. mec. Örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimse: “Semahat’in nazarında evvelden ben bir idol idim. Her şeyi benim için feda ediyordu.” –H. R. Gürpınar.

Güncel Türkçe Sözlükidol(2. anlamı)

bk. put.

BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü1973


Sponsorlu Bağlantılar

İDOL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İDOL: idol, -lü(1. anlamı) Fr. idole a. 1. Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne. 2. mec. Örnek alınan, en çok hayranlık duyulan kimse: “Semahat’in nazarında evvelden ben bir idol idim. Her şeyi benim için feda ediyordu.” –H. R. Gürpınar. Güncel Türkçe Sözlük idol(2. anlamı) bk. put. BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü1973 Devamını Oku

  • DOLİYOLUM: doliyolum(1. anlamı) Lat. Doliolum Sölomlu hayvanlardan, ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumunun, gömlekliler (Tunicata) dalının, salpalar (Thaliacea) sınıfından, vücudu fıçı biçiminde, ağız ve kloakı karşılıklı uçlarda bulunan, eşeyli dölde 8, eşeysiz dölde 9 adet çember gibi kapalı kasları olan, gelişmelerinde metagenez tipi döl değişimi görülen bir cins. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 doliyolum(2. anlamı) (Doliolum): Sölomlu hayvanlardan ikincil-ağızlılar (Deuterostomia) filumunun Devamını Oku

  • DOLİ: doli(1. anlamı) Deve yavrusu Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü doli(2. anlamı) Dolu, çok Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • LUSİDOL: lusidolanlamı İng. lucidol Organik peroksitler, özellikle benzoil peroksidin ticari adı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • KROKİDOLİT: krokidolitanlamı bk. amfibol. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • DOLİCHOTİSPATAGONİCA: Dolichotispatagonicaanlamı bk. mara BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • MABUDE: mabudeanlamı Ar. ma¤b°de a. (ma:bu:de) esk. 1. Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilahe. 2. mec. Tapınırcasına sevilen kadın, sevgili. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • FEDAİ: fedai(1. anlamı) Ar. fid¥¢³ a. (feda:i:) 1. Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti. 2. Bir kimseyi veya bir yeri koruyan kimse: “İlk zamanlar sadık fedailerini sık sık gelip yokladılar.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Fedai(2. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (feda:i:) Cinsiyet: Erkek1. Yüksek bir ülkü uğrunda her türlü tehlikeyi göze alan kimse. 2. Bir kimseyi Devamını Oku

  • ÖRNEK ALMA: örnek alma(1. anlamı) İng. sampling Bir özdeğin niteliklerinin belirlenmesi için yapılacak çözümleme, deney vb. işler için dizgeler, kurallar ve istatistiksel olasılıklara uygun olarak bir bölümün alınması. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 örnek alma(2. anlamı) İng. sampling BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu1979 örnek alma(3. anlamı) İng. sampling Kullanmayla değişen bileşimlerini yoklamak ereğiyle, yunaklardan örnek alma işlemi. BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü1972 örnek alma(4. anlamı) bk. örnekleme. BSTS Devamını Oku

  • KUTSAL: kutsal(1. anlamı) sf. 1. din b. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. 2. Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut: “Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım.” –H. E. Adıvar. 3. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen: “Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar