HÜNNAP Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


hünnap, -bı(1. anlamı)

Ar. ¤unn¥b

a. bit. b. 1. Hünnapgillerden, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba): “Küçük bahçede acı badem, ayva, nar, hünnap ağaçları görürüm.” –S. F. Abasıyanık. 2. Bu bitkinin meyvesi.

Güncel Türkçe Sözlükhünnap(2. anlamı)

Lat. Zizyphus jujuba

Cehrigiller (Rhamnaceae) familyasından, yaprakları almaşlı dizilişte, çiçekleri sarı, koyu kırmızı ya da siyah renkli eriksi tipte meyveleri olan ve yenen, 5-10 m kadar boyda, ülkemizin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kültürü yapılan bir tür.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998


Sponsorlu Bağlantılar

HÜNNAP ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KAYINGİLLER: kayıngiller(1. anlamı) ç. a. bit. b. İki çeneklilerden, palamut diye adlandırılan, meyveleri yüksüksü bir kadehçik içinde duran, kayın, meşe, kestane vb. kerestelik orman ağaçlarını içine alan bir familya, palamutlular. Güncel Türkçe Sözlük kayıngiller(2. anlamı) İng. beech family Yaprakları basit ya da almaşlı dizilişte, ayrı ayrı erkek ve dişi çiçekleri olan, tek tohumlu fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizde 3 cins Devamını Oku

  • HODANGİLLER: hodangiller(1. anlamı) ç. a. bit. b. İki çeneklilerden, üzeri sert dikenlerle kaplı otsu ve ağaçsı bitkiler familyası. Güncel Türkçe Sözlük hodangiller(2. anlamı) Lat. Boraginaceae Yaprakları almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli, çiçekleri genellikle er dişi, ışınsal ya da bir simetrili, taç ve çanak yaprakları beşer adet, ovaryum üst durumlu, fındıksı ya da nadiren eriksi meyveleri olan, ülkemizde Devamını Oku

  • ÇOBAN ÜZÜMÜ: çoban üzümü(1. anlamı) İng. oriental whortle berry Çiçekleri yaprak koltuklarında ve rasemöz durumda olan, siyah ve etli meyveleri yenen, Karadeniz Bölgesi’nde daha çok yaprak döken ormanların altında yayılış gösteren, 1-6 m kadar boyda yaprak döken çalılar. Trabzon çayı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 çoban üzümü(2. anlamı) Lat. Vaccinium arctostaphylos Yaprakları çay olarak kullanılan, yapısında tanen ve glikozit içeren % Devamını Oku

  • KABAKGİLLER: kabakgiller(1. anlamı) ç. a. bit. b. İki çeneklilerden, kabak, kavun, karpuz, hıyar vb.ni içine alan, geniş yapraklı, sürüngen ve sarılgan bir bitki familyası. Güncel Türkçe Sözlük kabakgiller(2. anlamı) İng. gourd family, marrows and pumpkins Yaprakları almaşlı dizilişte olan, çiçekleri tek ya da iki eşeyli; çanak ve taç yaprakları beş parçalı, eriksi, bakka ya da etli kapsül tipinde meyveleri olan, Devamını Oku

  • DENİZ ÜZÜMÜGİLLER: deniz üzümügilleranlamı Lat. Ephedraceae İki ya da bir evcikli, 2 m kadar boylanabilen, zengin dallanma gösteren, yaprakları nodlarda pul şekline dönüşmüş, meyveleri eriksi tipte, sürünücü ya da tırmanıcı bitkiler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • KAZAYAĞIGİLLER: kazayağıgilleranlamı İng. goosefeet, good king Henry Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, taç yaprakları olmayan, ovaryumları genellikle üst nadiren alt durumlu, meyveleri etli yapı ile çevrilmiş fındıksı ya da kapsül tipte, genellikle tuzlu topraklarda yetişen, ülkemizde doğal olarak 27 cins ve 71 türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu ya da Devamını Oku

  • DAĞ ERİĞİ: dağ eriği(1. anlamı) a. bit. b. Çakal eriği. Güncel Türkçe Sözlük dağ eriği(2. anlamı) İng. self heal, all heal, sickle wort Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, yaprakları basit ya da hafif parçalı, dairesel dizilişli, fındıksı tipte meyveleri olan, çok yıllık, otsu bitki. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • ÇÖREOTU: çöreotuanlamı İng. nigella, domascus fennel flower Düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından, 20-40 cm kadar boyda, çiçekleri açık mavi, tohumları siyah renkli olan, pasta, çörek ve diğer yiyeceklerde lezzet ve koku verici olarak kullanılan, tek yıllık, otsu bitkiler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • LİMON: limon(1. anlamı) Rum. a. bit. b. 1. Turunçgillerden, 3-5 metre yüksekliğinde, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum). 2. Bu ağacın sarı renkli, kabuğu kokulu, suyu ekşi meyvesi, sulu zırtlak. Güncel Türkçe Sözlük limon(2. anlamı) İng. lemon Turunçgiller (Rutaceae) familyasından, ülkemizin Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde yetiştirilen, C vitamini bakımından oldukça zengin meyveleri olan her dem yeşil bir Devamını Oku

  • CROLLWEİTZER HİNDİSİ: Crollweitzer hindisianlamı İng. Crollwitzer Turkey Belçika kökenli benekli hindiyle değişik düzeylerde melezlenen, iyi kuluçka özelliği gösteren beyaz renkli, göğüs sırt tüylerinin uçlarında siyah şeritler bulunan, siyah varyetesi olan hindi ırkı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar