HİPOTONİK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


hipotonik(1. anlamı)

İng. hypotonie

(Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun hücreye girişine sebep olan ortam.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998hipotonik(2. anlamı)

İng. hypotonic

1.Kandan daha düşük osmotik basınca sahip olan çözelti. 2.Zaaf, iradesizlik veya normal kas gücünden daha az olma.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007hipotonik(3. anlamı)

İng. hypotonic

1. Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından düşük. 2. Vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğühipotonik(4. anlamı)

İng. hypotonic

İzotonik bir sıvıdan daha düşük ozmotik basınca sahip olan.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğühipotonik(5. anlamı)

İng. hypotonic

(Yun. hypo=altında, Yun.tonos-ton) izotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963


Sponsorlu Bağlantılar

HİPOTONİK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HİPERTONİK: hipertonik(1. anlamı) İng. hypertonic (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı suyun hücreden çıkışına sebep olan ortam. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hipertonik(2. anlamı) İng. hypertonic Kandan daha yüksek osmotik basınca sahip olan çözelti. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 hipertonik(3. anlamı) İng. Devamını Oku

  • HİPOTONİK ÇÖZELTİ: hipotonik çözeltianlamı İng. hypotonic solution Hücre içeriğinden daha az çözünmüş tanecik içeren bir çözelti. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPOTONİK DEHİDRATASYON: hipotonik dehidratasyonanlamı İng. hypotonic dehydratation Organizmanın sudan daha çok elektrolit kaybetmesiyle oluşan dehidrasyon. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPERTONİK ÇÖZELTİ: hipertonik çözeltianlamı İng. hypertonic solution Basıncı izotonik eriyik basıncından yüksek, vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha yüksek ozmotik basınca sahip eriyik BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPOTONİ: hipotonianlamı İng. hypotonia Basınç, gerginlik veya kuvvette anormal azalma, tonusun azalması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPERBARİK ÇÖZELTİ: hiperbarik çözeltianlamı İng. hyperbaric solution İçine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha yüksek yoğunluğa sahip olan ve bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha yüksek eriyik. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALYUVAR OZMOTİK DİRENCİ: alyuvar ozmotik direncianlamı İng. erythrocyte osmotic fragility Alyuvarların hipotonik sodyum klorür çözeltilerine karşı hemoliz olmaması için gösterdiği direnç, alyuvar ozmotik kırılganlığı. Hemolitik anemiler ve doğuştan hemolitik sarılıkta alyuvar dirençleri azalır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VAZOHİPOTONİK: vazohipotonikanlamı İng. vasohypotonic Kan damarları gerginliğinin azalması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HÜCRE YAŞLANMASI: hücre yaşlanması(1. anlamı) İng. cellular senescence, cellular ageing Bir hücrenin bölünmeler geçirerek artık bölünemeyeceği hâle gelmesi. Örnek: Normal insan fibroblastları kültür kabında mitozla yaklaşık 50 kez bölünürler, daha fazla bölünemez ve ölürler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hücre yaşlanması(2. anlamı) İng. cellular senescence, cellular aging Bir hücrenin bölünmeler geçirerek artık bölünmeyecek duruma gelmesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İKİYE BÖLÜNME: ikiye bölünme(1. anlamı) İng. binary fission, bipartition Hücrenin iki eşit oğul hücreye bölündüğü, her ikisinin de kromozom takımına aynen sahip olduğu, prokaryot organizmalardaki esas bölünme şekli. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 ikiye bölünme(2. anlamı) İng. binary fission Hücrenin aynı kromozomlara sahip iki kısma bölünmesi. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 ikiye bölünme(3. anlamı) İng. binary fission, bipartition Her zaman iki kız hücre oluşumuyla sonuçlanan ve Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar