HİPOTİP Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


hipotipanlamı

İng. Hypotype

Tanımlanmış, biçimi çizilmiş veya listeye alınmış herhangi bir örnek.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

HİPOTİP ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HOLOTİP: holotip(1. anlamı) İng. holotype (Yun. holos: tüm; typos: örnek) Tip serideki örneklerden üzerinde ilk defa tanımın yapıldığı örnek ya da indikasyonla tanımın dayandırıldığı nominal taksona ait örnek. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 holotip(2. anlamı) İng. holotype Tip serideki örneklerden üzerinde ilk kez tanımın yapıldığı örnek veya indikasyonla tanımın dayandırıldığı nominal taksona ait örnek. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İZOTİP: izotip(1. anlamı) İng. isotype (Yun. isos: eş; typus: tip) 1. Farklı ağır zincir ve hafif zincir tiplerinin sabit bölgelerini ayırabilen, her bireyin serumunda bulunan ve tür için özel immünoglobulin molekülleri üzerindeki antijen tayin edici grup. 2. Holotipin benzeri veya eşi olan, etiketinde holotipin kayıtlarını taşıyan örnek. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 izotip(2. anlamı) İng. isotype Holotipin benzeri veya eşi olan, etiketinde Devamını Oku

  • HOMEOTİP: homeotipanlamı İng. homeotype Uzman bir araştırıcı tarafından bir türün holotipi, lektotipi veya bir başka tipiyle karşılaştırıldıktan sonra aynı türden olduğuna karar verilen örnek. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • NEOTİP: neotip(1. anlamı) İng. neotype (Yun. neos: yeni; typos: örnek) Bir türün tipi (holotip, lektotip ve bütün sintipleri) kaybolduğu ya da tahrip olduğu zaman orijinal takımdan, sonradan seçilen yeni birey. Revizyon çalışmalarında mümkünse holotipin bulunduğu yerden yoksa yakınındaki yerden toplanır. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 neotip(2. anlamı) İng. Neotype Holotip kaybolduğu veya herhangi bir nedenle tahrip olduğu takdirde, holotipin yerini almak üzere Devamını Oku

  • PİLOT BÖLGE: pilot bölge(1. anlamı) a. Tarım, tıp, endüstri, eğitim gibi herhangi bir çalışma alanında, devletin ve halkın ortak çalışmasıyla kalkınma hareketini kolaylaştırmak ve örnek olmak için ayrılmış bölge. Güncel Türkçe Sözlük pilot bölge(2. anlamı) İng. pilot region Uygulamaya konulması düşünülen herhangi bir politika ya da yöntemi denemek amacıyla seçilen özel ve sınırlı bölge. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FOSFOLİPİT: fosfolipit(1. anlamı) İng. phospholipid Gliserin ya da sfingozine bağlı olarak aynı ya da farklı tip yağ asidi yan zincirleri, fosforik asit ve buna bağlı kolin, serin, inozitol, etânolamin ya da gliserin taşıyan ve zarlarda bol bulunan herhangi bir amfipatik lipit gurubu. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fosfolipit(2. anlamı) İng. phospholipid Gliserol, sfingozin veya ilgili maddelerin omurgasını oluşturan fosfor içeren herhangi bir Devamını Oku

  • ÖRNEK ALMAK: örnek almakanlamı 1) bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek: “Atatürk sarı bıyıklarını kestiğinden bu yana devlet adamlarının çoğu onu örnek aldılar.” –H. Taner. 2) bir şeyden kendisi için ders çıkarmak: Bu çocuk babasını örnek alıyor. 3) incelemek üzere insan ve hayvan vücudunun veya bitkinin herhangi bir yerinden doku parçası almak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • PİYETEN: piyetenanlamı Fr. pieten Sürekli ıslak olan meralarda otlayan koyunlarda yıkımlanmış epidermiste Bacterium nodosus ve Fusabacterium necrophorum, aerobikdifteroidler, koliformlar ve deri veya dışkıdan köken alan diğer bakterilerce oluşturulan iyicil veya kötücül seyirli bakteriyel enfeksiyon, ayak çürüğü. İyicil lezyonlardan izole edilen bakterilerde elastaz enzimleri bulunmaz. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SEROTİP: serotip(1. anlamı) İng. serotype Özellikle bakteri ve virüslerde, antijen karakterleri ile belirlenen türün alt tür kümesi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 serotip(2. anlamı) İng. serotype Yapısal antijenlerindeki farklılık temeline göre tanımlanmış mikroorganizma tipi, aynı tür bakteri veya virüsün serolojik bakımdan farklı tiplerinden her biri, serovar. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü serotip(3. anlamı) İng. serotype Bir mikroorganizma türünün farklı antijenik özelliklere sahip olan ve serolojik Devamını Oku

  • KORUNAN AD: korunan adanlamı Lat. nomen conservandum Komisyon kararıyla muhafaza edilen ve özel bir listeye geçirilen ad. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar