HİPOTEZ TESTİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


hipotez testianlamı

İng. hypothesis testing

Sıfır varsayımının ve alternatif varsayımın oluşturularak istatistiksel değerlendirme sonucu sıfır varsayımının yargılanması.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

HİPOTEZ TESTİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HİPOTEZ: hipotez(1. anlamı) Fr. hypothèse a. Varsayım. Güncel Türkçe Sözlük hipotez(2. anlamı) bk. önsav BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 hipotez(3. anlamı) İng. hypothesis Deneylerle tam olarak kanıtlanmış kuram. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 hipotez(4. anlamı) bk. varsayım. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 hipotez(5. anlamı) Osm. faraziye (matematik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 hipotez(6. anlamı) İng. hypothesis Araştırmanın başlangıcında henüz doğruluğu veya yanlışlığı kestirilemeyen bir öneri veya ön beklenti. BSTS / Veteriner Devamını Oku

  • POLİGEN HİPOTEZİ: poligen hipotezianlamı İng. polygene hypothesis (Yun. polys: çok; genos: döl) Kantitatif özelliklerin birden fazla gen tarafından kontrol edildiğini kabul eden hipotez. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • SİNYAL HİPOTEZİ: sinyal hipotezianlamı İng. signal hypothesis Salgı ve zar proteinlerinin sentezinde sinyal dizisinin görevini açıklayan hipotez. Salgı proteinlerinin sentezi için özel kodon dizisi (sinyal kodonları) bulunan mRNA’nın ribozoma bağlanmasından sonra ilk sentezlenen 15-30 amino asillik polipeptil zincirinin (sinyal dizisi veya sinyal peplidi) ribozomdan sitosole uzatılmasından sonra sitoplazmadaki sinyal tanıma partikülünün (SRP) ribozoma bağlanmasıyla oluşan kompleks yapı endoplâzmik retikulum Devamını Oku

  • HİPPURAT HİDROLİZİ TESTİ: hippurat hidrolizi testianlamı İng. hippurate hyrdolysis test Bakterilerin hippurik asidi hidrolize ederek benzoik asit ve glisine ayrıştırma yeteneğini belirlemede kullanılan deney. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PASİF AGLÜTİNASYON TESTİ: pasif aglütinasyon testianlamı İng. passive agglutination test Partiküller üzerinde kaplanmış eriyebilir antijenlerin antikorlarla bağlanması esasına dayanan bir serolojik test. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROJEN SULFİT TESTİ: hidrojen sulfit testianlamı İng. hydrogen sulphide test-h2s Mikroorganizmaların sülfür içeren sistin, sistein, metionin gibi bazı amino asitleri veya bileşikleri ayrıştırarak hidrojen sülfür meydana getirebilme durumlarını saptamak için yapılan deney. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KAZEİN HİDROLİZASYONU TESTİ: kazein hidrolizasyonu testianlamı İng. casein hydrolisation test Sütün proteinini oluşturan ve kolloidal karakterde bulunan kazeinin, bakterilerce sentezlenen, proteolitik ve hücre dışı bir enzim olan proteaz tarafından hidrolize edilebilme durumunu saptamak için kullanılan test. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • LAM KÜMELENME TESTİ: lam kümelenme testianlamı İng. slide agglutination test Lam üzerinde partiküler antijenlerle serumdaki antikorların özgül bağlantılar oluşturması sonucu gözle görülebilir kümeler meydana gelmesi ilkesine dayalı olarak yapılan immünolojik tanı yöntemi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İKİLİ KARAR HİPOTEZİ: ikili karar hipotezianlamı İng. dual decision hypothesis İşsizlik yüzünden tüketicilerin gelirinde ortaya çıkan düşüşün, gerçekleşen istemin planlanan istemden daha düşük düzeyde oluşmasına yol açacağını, buna bağlı olarak tüketici ve firmaların harcama ve satış planlarını yeniden gözden geçireceklerini ileri sürerek eksik işlendirme dengesini açıklayan ve R. W. Clower tarafından geliştirilmiş Keynesyen önsav. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İSTATİSTİKSEL ÖNSAV: istatistiksel önsavanlamı İng. statistical hypothesis (İstatistiksel sınamalar) Bir olasılıksal dağılımın biçimine ya da değiştirgesine ilişkin varsayım, anlamdaş önsav. BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar