HİPOTETİK Kelime Anlamı Nedir?


hipotetikanlamı

Fr. hypothétique

sf. Varsayımsal.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

HİPOTETİK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HİPOTEZ: hipotez(1. anlamı) Fr. hypothèse a. Varsayım. Güncel Türkçe Sözlük hipotez(2. anlamı) bk. önsav BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 hipotez(3. anlamı) İng. hypothesis Deneylerle tam olarak kanıtlanmış kuram. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 hipotez(4. anlamı) bk. varsayım. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 hipotez(5. anlamı) Osm. faraziye (matematik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 hipotez(6. anlamı) İng. hypothesis Araştırmanın başlangıcında henüz doğruluğu veya yanlışlığı kestirilemeyen bir öneri veya ön beklenti. BSTS / Veteriner Devamını Oku

  • FARAZİ: farazianlamı Ar. farø³ sf. (farazi:) esk. Varsayımsal. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • HİPOTEZ TESTİ: hipotez testianlamı İng. hypothesis testing Sıfır varsayımının ve alternatif varsayımın oluşturularak istatistiksel değerlendirme sonucu sıfır varsayımının yargılanması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • FARAZİ DEĞİŞİM: farazi değişimanlamı bk. varsayımsal değişim BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • EĞİK ÇİZGİLER: eğik çizgileranlamı İng. slanting lines, obliques Sinema/TV. Görüntü çerçevesinde köşegenlere aşağı yukarı koşut olan, çerçevelemede nesnelerin, varlıkların yerleştirilmesinde göz önüne alınan varsayımsal doğrular. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • ÖNÜM: önümanlamı Fr. Anaptyxe ( önmek = Peyda olmak, zuhur etmek) Kelimede yoktan bir sesin peyda olması. Peydalamak yerine peydahlamak’taki h ÖNÜMLÜ (anaphyctique) bir sestir, buna ASALAK (parasite) veya DIŞTAN GELME (adventice) de denir; kelimenin başında, içinde veya sonunda olduğuna göre olayın adı ÖNÜMÜN (Prosthèse ou Prothèse), İÇÖNÜM veya SOKULMA (Epenthese ou Insertion) ve ARDÖNÜM (Epithèse ou paragoge) Devamını Oku

  • TARIM İKTİSADI: tarım iktisadıanlamı İng. agricultural economics Tarım ürünlerinin üretim, dağıtım ve pazarlaması ile tarımsal krediler, tarımsal desteklemeler ve tarımsal destekleme politikaları, tarımsal araştırma, geliştirme ve yayım gibi konuları inceleyen iktisadın alt dalı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DENEME VARSAYIMI: deneme varsayımıanlamı İng. working hypothesis İlişki kurucu bir araştırmada sağlam bir varsayıma ulaşmak üzere geçici olarak dile getirilen çalışma varsayımı. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • GÖSTERİM EKSENİ: gösterim eksenianlamı İng. projection axis Sinema Gösterici merceği ekseninin görüntülük üzerine dek giden varsayımsal uzantısı. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • DÜŞEY ÇİZGİLER: düşey çizgileranlamı İng. verticals (lines) Sinema/TV. Görüntü çerçevesinin yan kenarlarına koşut olan, çerçevelemede nesnelerin, varlıkların yerleştirilmesinde göz önüne alınan varsayımsal doğrular. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar