HİPOTERMİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


hipotermianlamı

İng. hypothermia

Vücut sıcaklığının fizyolojik değerlerin altında düşmesi, subnormal temperatür. Kimi hastalıklarda, vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmanın bozukluğuna, cerrahi işlemler öncesindeki anesteziye bağlı olarak biçimlenebileceği gibi tedavi amacıyla da oluşturulabilir.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

HİPOTERMİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HİPERTROFİ: hipertrofi(1. anlamı) İng. hypertrophy (Yun. hyper: üstünde; trophe: besin) Besin çokluğu yüzünden hücre hacmindeki artış dolayısıyla olan büyüme fazlalığı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hipertrofi(2. anlamı) İng. hypertrophy Dokuyu oluşturan hücrelerin sayıca değil de hacimce artış göstermesi, doku veya organın hücrelerin hacimce artışına bağlı olarak aşırı büyümesi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü hipertrofi(3. anlamı) İng. hypertrophy Genellikle bir uyarana fizyolojik cevap olarak hücre, doku Devamını Oku

  • HİPERTROFİ: hipertrofi(1. anlamı) İng. hypertrophy (Yun. hyper: üstünde; trophe: besin) Besin çokluğu yüzünden hücre hacmindeki artış dolayısıyla olan büyüme fazlalığı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hipertrofi(2. anlamı) İng. hypertrophy Dokuyu oluşturan hücrelerin sayıca değil de hacimce artış göstermesi, doku veya organın hücrelerin hacimce artışına bağlı olarak aşırı büyümesi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü hipertrofi(3. anlamı) İng. hypertrophy Genellikle bir uyarana fizyolojik cevap olarak hücre, doku Devamını Oku

  • HİSTOTOKSİK HİPOKSİ: histotoksik hipoksianlamı İng. histotoxic hypoxia Siyanür, narkotikler gibi zehirli etkenlere bağlı olarak hücredeki yükseltgenme mekanizmalarının bozulması nedeniyle oksijenin kullanılamamasıyla oluşan hipoksi tipi. Kanda oksijen basıncı normal olmasına rağmen, hücreler bu oksijeni kullanamazlar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KETAMİN HİDROKLORÜR: ketamin hidroklorür(1. anlamı) İng. ketamine hydrochloride Formülü C13H16ONClHCl, mol kütlesi 272,2 g olan, anestetik olarak kullanılan (±)-2-(o-klorofenil)-2-(metil amino)siklohekzanonhidroklorür. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 ketamin hidroklorür(2. anlamı) İng. ketamine hydrocholoride Halisünojen bir madde olup kimyaca fensiklidin yapısında, parenteral yolla verildiğinde dissosiyatif anesteziye yol açan ilaç. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPOVOLEMİK ŞOK: hipovolemik şokanlamı İng. hypovolemic shock Normal kalp debisi, kan basıncı ve dokularda kan akışının gerçekleşmesi için gerekli olan kan hacminin kanama, travma, yanık, donma, sıvı kaybına yol açan hastalıklar, cerrahi müdahaleler gibi nedenlerle azalması sonucu oluşan şok, hemorajik şok. Klinik belirtileri düşük tansiyon, hızlı solunum, zayıf ve hızlı bir nabız, huzursuzluk, deri renginin solması, hafif siyanoz, beden Devamını Oku

  • DEĞİŞKEN HÜCRELER: değişken hücreleranlamı İng. labile cells Deri ve mukozaların örtücü epiteli, Liberkuhn kript epitelleri ve kemik iliği hücreleri gibi, yaşam boyu normal fizyolojik koşullarda çoğalabilen ve yenileriyle değişebilen hücreler, labil hücreler, intermitotik hücreler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DEĞİŞKEN HÜCRELER: değişken hücreleranlamı İng. labile cells Deri ve mukozaların örtücü epiteli, Liberkuhn kript epitelleri ve kemik iliği hücreleri gibi, yaşam boyu normal fizyolojik koşullarda çoğalabilen ve yenileriyle değişebilen hücreler, labil hücreler, intermitotik hücreler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPEROSTOZİS: hiperostozisanlamı İng. hyperostosis Kemik dokusunun aşırı büyümesi veya gelişmesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PANKREAS HİPOPLAZİSİ: pankreas hipoplazisianlamı İng. pancreatic hypoplasia Köpek ve buzağılarda görülen, ekzokrin pankreas dokusunun normalden küçük biçimlenmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Langerhans adacıkları nitelik ve nicelik olarak normaldir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PANKREAS HİPOPLAZİSİ: pankreas hipoplazisianlamı İng. pancreatic hypoplasia Köpek ve buzağılarda görülen, ekzokrin pankreas dokusunun normalden küçük biçimlenmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. Langerhans adacıkları nitelik ve nicelik olarak normaldir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar