HİPOTALAMUS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


hipotalamus(1. anlamı)

İng. hypothalamus

(Yun. hypo: altında; thallos: genç filiz) Talamus ile birlikte diyensefalonu (ara beyin) oluşturan, vücut ısısı, su dengesi, uyku, iştah, korku, kızgınlık ve sevgi gibi duyguları, otonom sinir sistemi aracılığıyla organların çalışmasını ve hormon salgısını kontrol eden beynin bir kısmı.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998hipotalamus(2. anlamı)

İng. hypothalamus

Ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen kısmı.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğühipotalamus(3. anlamı)

İng. hypothalamus

1. Talamusun alt kısmı. 2. Beynin tabanında yerleşmiş, vücut sıcaklığı ve iştahı kontrol eden ve hipofiz bezi tarafından salgılanan hormonların salınımını düzenleyen bölüm.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

HİPOTALAMUS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HİPOTALAMUS: hipotalamus(1. anlamı) İng. hypothalamus (Yun. hypo: altında; thallos: genç filiz) Talamus ile birlikte diyensefalonu (ara beyin) oluşturan, vücut ısısı, su dengesi, uyku, iştah, korku, kızgınlık ve sevgi gibi duyguları, otonom sinir sistemi aracılığıyla organların çalışmasını ve hormon salgısını kontrol eden beynin bir kısmı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hipotalamus(2. anlamı) İng. hypothalamus Ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin Devamını Oku

  • HİPOTALAMUS: hipotalamus(1. anlamı) İng. hypothalamus (Yun. hypo: altında; thallos: genç filiz) Talamus ile birlikte diyensefalonu (ara beyin) oluşturan, vücut ısısı, su dengesi, uyku, iştah, korku, kızgınlık ve sevgi gibi duyguları, otonom sinir sistemi aracılığıyla organların çalışmasını ve hormon salgısını kontrol eden beynin bir kısmı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hipotalamus(2. anlamı) İng. hypothalamus Ön beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin Devamını Oku

  • HİPOTALAMUS HORMONLARI: hipotalamus hormonlarıanlamı İng. hypothalamic hormones Hipotalamustan salgılanan GnRH, TRH, CRH, STRH, STR-IH, PRH ve PIH gibi peptit yapılı hormonlar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPOFİZ: hipofiz(1. anlamı) Fr. hypophyse a. anat. Beynin alt bölümünde bulunan, salgısını kana vererek fizyolojik olaylarda önemli rol oynayan sinirsel organ. Güncel Türkçe Sözlük hipofiz(2. anlamı) İng. pituitary body (Yun. hypo: altında; physis: büyüme) Omurgalılarda ara beynin ventralinde kısa bir sapla hipotalamusa bağlı bulunan ve adenokortikotropin, prolaktin, gonadotropinler, tiroit uyarıcı hormon, oksitosin, vazopressin gibi çok sayıda önemli hormonu salgılayan, bez Devamını Oku

  • FUNDUS: fundus(1. anlamı) İng. fundus Midenin alt bölgesi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fundus(2. anlamı) Lat. fundus Ortası boşluk gösteren bir organın giriş yerinden en uzakta kalan dip kısmı, organın taban kısmı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü fundus(3. anlamı) Lat. fundus 1. Enzim ve asit salgılayan bezlerin bulunduğu mide bölgesi. 2. Dip, taban. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EPİFİZ: epifiz(1. anlamı) İng. pineal gland, epiphysis (Yun. epi: üzerinde; phyein: büyümek) 1. Omurgalılarda, birinci beyin karıncığından uzamış ve endokrin faaliyeti olan, vazotosin ve üreme olaylarını kontrol altında tutan melâtonin salgılayan bir bez. Pineal bez. 2. Uzun kemiklerin uç bölgesi. 3.Parapineal organ. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 epifiz(2. anlamı) İng. pineal gland, epiphysis Beynin tabanında bulunan bir iç salgı bezi, pineal bez. BSTS Devamını Oku

  • HİPOLİMNİYON: hipolimniyonanlamı İng. hypolimnion (Yun. hypo: altında; limne: göl) Göl ekosisteminde epilimniyonu takip eden, oksijen miktarı ve sıcaklığın ani olarak düştüğü, derin sudan oluşan, ışık almayan tabaka. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • İSTEMSİZ SİNİR SİSTEMİ: istemsiz sinir sistemi(1. anlamı) İng. autonomic nervous system (Yun. autos: kendi; nomos: kanun) Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinden oluşan ve düz kas, kalp kası ve bezlerin salgılama faaliyetini kontrol eden sinirlerden oluşan yapı. Otonom sinir sistemi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 istemsiz sinir sistemi(2. anlamı) İng. autonomic nervous system Sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinden oluşan ve düz kas, kalp kası ve Devamını Oku

  • PARASEMPATİK SİNİR SİSTEMİ: parasempatik sinir sistemi(1. anlamı) a. anat. Kalbin atışlarını yavaşlatan, sindirim sistemini, salgıları düzenleyen yaşatkan sinir sistemini oluşturan, iki sistemden biri. Güncel Türkçe Sözlük parasempatik sinir sistemi(2. anlamı) İng. parasympathetic nervous system (Yun. para: yanında; sympathes: hoşlanma duygusu) Sinir hücrelerinin perikaryon kısımları beynin medullasında, orta beyinde ve omuriliğin sağrı bölgesinde olan, uzantıları ise birçok organın duvarına kadar uzanan, pregangliyonik ve Devamını Oku

  • HİPOOVARYANİZM: hipoovaryanizmanlamı İng. hypo-ovarianism Yumurtalıkların iç salgı etkinliğindeki yetersizlik. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar