HİDRANT Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


hidrant(1. anlamı)

İng. hydranth

(Yun. hydor; su; anthos: çiçek) Hidrozoon kolonilerinde beslenme için özelleşmiş birey.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998hidrant(2. anlamı)

İng. hydranth

Hidrozoon kolonilerinde beslenme için özelleşmiş birey.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

HİDRANT ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HİDROFİT: hidrofit(1. anlamı) İng. hydrophyte (Yun. hydor: su; phyton: bitki) Su hayatına uyum sağlamış bitkiler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrofit(2. anlamı) İng. hydrophyte Su bitkisi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROFOR: hidrofor(1. anlamı) Fr. hydrophore a. Subasar. Güncel Türkçe Sözlük hidrofor(2. anlamı) İng. hydrophoric (Yun. hydor: su; pherein: taşımak) Su taşıyan. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrofor(3. anlamı) Fr. hydrophore Su taşıyan. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROSPOR: hidrospor(1. anlamı) İng. hydrospore (Yun. hydor: su; sporos: tohum) Suda yüzen zoospor. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrospor(2. anlamı) İng. hydrospore Suda yüzen zoospor. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROGAMİ: hidrogami(1. anlamı) İng. hydrogamy (Yun. hydor: su; gamos: evlenme) Su ile tozlaşma. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrogami(2. anlamı) İng. hydrogamy Suyla tozlaşma. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROBİYOLOJİ: hidrobiyoloji(1. anlamı) Fr. hydrobiologie a. (hidro’biyoloji, l ince okunur) fiz. Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Güncel Türkçe Sözlük hidrobiyoloji(2. anlamı) İng. hydrobiology (Yun. hydor: su; bios: hayat; logos: bilim) Suda yaşayan bitki ve hayvanlar ile çevrelerini inceleyen bilim dalı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrobiyoloji(3. anlamı) İng. hydrobiology Sucul canlıları inceleyen bilim dalı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROİT: hidroit(1. anlamı) İng. hydroid (Yun. hydor: su; eidos: biçim) 1. Birçok yosunun kökünde su taşıyan doku şeridini oluşturan hücreler topluluğu. 2. Hidrozoonlarda tek bir silindir gövdeden oluşan polip. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidroit(2. anlamı) İng. hydroid Hidrozoonlarda tek bir silindir gövdeden oluşan polip. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROLİTİK: hidrolitik(1. anlamı) İng. hydrolytic (Yun. hydor: su; lyein: çözülmek) Hidroliz yapan. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrolitik(2. anlamı) İng. hydrolytic Hidrolizle ilgili, hidrolize neden olan, hidroliz yapıcı. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü hidrolitik(3. anlamı) İng. hydrolytic Hidroliz yapan. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDROPİL: hidropilanlamı İng. hydropyle (Yun. hydor: su; pyle: kapı) Bazı böcek yumurtalarında, kutikula örtüsünden su geçişini sağlayan özel yerler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • HİDROSFER: hidrosfer(1. anlamı) Fr. hydrosphère a. coğ. Su yuvarı. Güncel Türkçe Sözlük hidrosfer(2. anlamı) İng. hydrosphere (Yun. hydor: su; sphaira: küre) Yeryüzündeki denizleri, gölleri, akarsuları ve taban sularını kapsayan bölge. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrosfer(3. anlamı) İng. hydrosphere Okyanuslar, göller ve akarsuların oluşturduğu, yer yüzeyinin kütlece %85,8 oksijen, %10,7 hidrojen, %2,1 klor, %1,1 sodyum bileşenlerine sahip sıvı kısmı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 hidrosfer(4. Devamını Oku

  • HİDROFOB: hidrofob(1. anlamı) İng. hydrophobic (Yun. hydor: su; phobos: korku) Bir bileşiğin, suyla yeterince reaksiyona girmeyen, suda az çözünen ya da hiç çözünmeyen grubu. Aralarından suyu çıkarıp topluluklar oluştururlar. Polar olmayan grup, kutupsuz grup. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hidrofob(2. anlamı) İng. hydrophobe, lyophobe Su ile ıslanmayan, çoğu kez kolloidal olan madde. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 hidrofob(3. anlamı) İng. hydrophobic Su sevmeyen. BSTS / Su Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar