HECELETME Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


heceletmeanlamı

a. Heceletmek işi veya biçimi.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

HECELETME ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KINA (VEYA KINALAR) YAKMAK (VEYA KOYMAK VEYA SÜRMEK VEYA VURMAK VEYA YAKINMAK VEYA YAKILMAK): kına (veya kınalar) yakmak (veya koymak veya sürmek veya vurmak veya yakınmak veya yakılmak)anlamı 1) kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek: “Bazıları bütün ele, avuçlara değil, yalnız bir tek parmağın baş kısmına kına koyarlardı ki buna yüksük kına tabir olunurdu.” –R. H. Karay. 2) mec. birinin uğradığı kötü duruma çok sevinmek. Güncel Türkçe Devamını Oku

  • KAPANA DÜŞMEK (VEYA GİRMEK VEYA KISILMAK VEYA KOYMAK VEYA TUTULMAK VEYA YAKALANMAK): kapana düşmek (veya girmek veya kısılmak veya koymak veya tutulmak veya yakalanmak)anlamı içinden çıkılmaz bir duruma düşmek, ele geçmek: “Onlar beni kapana koyacaklarını sanadursunlar.” –R. H. Karay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AĞIT YAKMAK (VEYA DÜZMEK VEYA TUTTURMAK): ağıt yakmak (veya düzmek veya tutturmak) anlamı ölen bir kimsenin iyiliklerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felaketlerin acılı etkilerini söz veya ezgi ile dile getirmek: “Çadırı önünde, kanlı gömleği ortaya alıp ağıt yaktılar sabaha kadar.” –Y. Kemal. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AĞIT YAKMAK (VEYA DÜZMEK VEYA TUTTURMAK): ağıt yakmak (veya düzmek veya tutturmak) anlamı ölen bir kimsenin iyiliklerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felaketlerin acılı etkilerini söz veya ezgi ile dile getirmek: “Çadırı önünde, kanlı gömleği ortaya alıp ağıt yaktılar sabaha kadar.” –Y. Kemal. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GICIK ALMAK (VEYA KAPMAK VEYA OLMAK): gıcık almak (veya kapmak veya olmak)anlamı argo bir davranışa veya bir kimseye sürekli sinirlenmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SONAT: sonat(1. anlamı) Fr. sonate a. müz. Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri. Güncel Türkçe Sözlük sonat(2. anlamı) Çıra. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Sonat(3. anlamı) Köken: Fr. Cinsiyet: KızBir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik yapıtı. Cinsiyet: ErkekBir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik yapıtı. Kişi Adları Devamını Oku

  • BAŞ KIRILIR (VEYA YARILIR) FES (VEYA BÖRK) İÇİNDE, KOL KIRILIR YEN (VEYA KÜRK) İÇİNDE: baş kırılır (veya yarılır) fes (veya börk) içinde, kol kırılır yen (veya kürk) içindeanlamı “aile içindeki, arkadaşlar arasındaki uyuşmazlıklar yabancılara duyurulmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İNFİLTRASYON: infiltrasyonanlamı İng. infiltration 1. Doku veya organda bulunmaması gereken hücre, ödem sıvısı veya herhangi bir materyalin birikmesi, yayılması veya normalden fazla bulunması. 2. Süzme veya süzülme. 3. Dokuya sızan veya toplanan madde. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BÜLTEN: bültenanlamı Fr. bulletin a. 1. Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru. 2. Dergi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KARIN ZARI YANGISI: karın zarı yangısı(1. anlamı) a. tıp Karın zarının çabuk ilerleyen veya kronik iltihabı, karın zarı iltihabı, peritonit. Güncel Türkçe Sözlük karın zarı yangısı(2. anlamı) İng. peritonitis Periton denilen karın boşluğundaki organları saran zarın yangısı, peritonitis, endoperitonitis. Birincil veya ikincil, akut veya kronik, yerel veya yaygın ve septik veya aseptik olarak sınıflandırılır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar