HAS OLMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


has olmakanlamı

özgü olmak: “Bu suretle şiirin kendisine has olan mantığı daha kolaylıkla sezilebilir.” –A. H. Çelebi.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

HAS OLMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • MÜYESSER OLMAK: müyesser olmakanlamı 1) kolaylıkla ortaya çıkmak, kolaylıkla elde edilmek; 2) nasip olmak: “Bu sözün tam manasını verebilmek kimseye müyesser olmamıştır.” –N. F. Kısakürek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÖRNEK OLMAK: örnek olmakanlamı hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak: “Ne örnek olmaya değerim ne de gülünç olmaktan zevk alırım.” –F. R. Atay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÖRNEK OLMAK: örnek olmakanlamı hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak: “Ne örnek olmaya değerim ne de gülünç olmaktan zevk alırım.” –F. R. Atay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MUHATAP OLMAK: muhatap olmakanlamı 1) kendisine söz söylenmek, hitap edilmek: “Konuşmalardan usanmıştım, hiçbir konuşmaya muhatap ve tanık olmayayım.” –H. Taner. 2) karşılaşmak: “Padişahtan başka kimseye hitap etmek ve muhatap olmak istememişti.” –N. F. Kısakürek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MÜSTESNA: müstesna(1. anlamı) Ar. muste²n¥ sf. (müstesna:) 1. Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz. 2. Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan: “Kendisi bu resimlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı, daha müstesna bir simaydı.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 3. Kural dışı. 4. zf. Dışında, ayrı, hariç tutularak: “Şehrinde yerleşen ve alışan halk müstesna, şiirin burada Devamını Oku

  • SÜRGÜN GİTMEK (VEYA OLMAK): sürgün gitmek (veya olmak)anlamı 1) sürgüne gönderilmek, sürgün cezasına uğramak; 2) olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarmak, ishal olmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ALACAĞI OLMAK: alacağı olmakanlamı 1) birinden alınacak parası olmak; 2) bir teklifi vakit darlığından dolayı kibarca geri çevirmek: Alacağım olsun, bir daha geldiğimde kahvenizi içerim. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • (BİRİNE) BALTA OLMAK: (birine) balta olmakanlamı argo direnerek bir şey istemek, asılmak, musallat olmak: “Yeryüzünde balta olacak bundan daha belalı bir adam olacağını tasavvur edemiyorum.” –E. İ. Benice. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AHİRETTE ON PARMAĞI YAKASINDA OLMAK: ahirette on parmağı yakasında olmakanlamı kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak: “Artık sana dünyada rastlayamazsam yarın ahirette on parmağım yakanda olsun!” –H. R. Gürpınar. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • HAKKI OLMAK: hakkı olmakanlamı 1) payı, alacağı, hissesi olmak; 2) sözünde, düşüncesinde, iddiasında haklı olmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar