GÜBRE İDRAR KANALI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


gübre idrar kanalıanlamı

İng. rear curb

Genellikle durak sistemli ahırlarda, gübrenin mekanizasyonuyla uzaklaştırılması için durağın arka kısmında ve durak eğiminin döküldüğü noktada bulunan kanal şeklindeki yapı.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

GÜBRE İDRAR KANALI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ELEKTRİKLİ İNEK YÖNELTİCİLERİ: elektrikli inek yönelticilerianlamı İng. electric cow trainers Durak sistemli ahırlarda ineklerin altlarının temiz ve kuru tutulmasına yardımcı olan, ineklerin 5 – 12. 7cm arka üst tarafına ve omuz uçlarının 15.2cm gerisine asılan, inekleri gübre kanalı içine dışkı ve idrar yapma pozisyonuna yönelten, elektrik yüklü çubuk şeklindeki yapı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TAŞI: idrar taşıanlamı İng. urolith Böbrek pelvisinden üretraya kadar idrar yollarında veya idrarda bulunan yuvarlak veya oval biçimli taş benzeri cisim, ürolit, idrar yolları taşı. Organik ve inorganik maddelerin kimi koşullarda idrar yollarında çökmesi sonucu oluşur ve genellikle tabakalı yapıdadır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • AKÇAAĞAÇ ŞURUPLU İDRAR HASTALIĞI: akçaağaç şuruplu idrar hastalığıanlamı İng. maple syrup urine disease Boynuzsuz Hereford ve Shorthorn ırkı sığırlarda, lösin, isolösin, valin ve onların ketoasitlerinden oluşan dallı amino asitlerin yetersiz dekarboksilasyonu, beyin kıvrımlarının yassılaşması, miyelinin vakuolleşmesi ve idrarın akçaağaç şurubunu veya yanık şekeri andıran kokusuyla belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı, dallı zincirli alfa-ketoasit dekarboksilaz yetersizliği, koyu renkli idrar hastalığı. BSTS / Veteriner Hekimliği Devamını Oku

  • SİNDİRİM KANALI: sindirim kanalı(1. anlamı) İng. alimentary canal Sindirim ile görevli olan ve ağızdan anüse kadar uzanan tüp şeklindeki yapı. Sindirim borusu. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 sindirim kanalı(2. anlamı) İng. digestive canal Sindirimle görevli olan ve ağızdan anüse kadar uzanan tüp biçimindeki yapı, sindirim borusu. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü sindirim kanalı(3. anlamı) İng. digestive canal, alimentary canal Sindirim işlevinin gerçekleştiği ağız, yutak, yemek borusu, Devamını Oku

  • İDRAR TUTULMASI: idrar tutulmasıanlamı İng. retentio urinea İdrarın sidik torbasından akmasını sağlayan m. Detrusor vesicae’nın felci, idrar torbası krampı veya urolithiasis ve tümörlerle idrar kanallarının tıkanması gibi nedenlerle idrarın sidik torbasında tutulması, dışarıya akıtılamaması, üriner retensiyon, retensiyo ürina, idrar birikmesi, hlk. sidik tutkunluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TUTULMASI: idrar tutulmasıanlamı İng. retentio urinea İdrarın sidik torbasından akmasını sağlayan m. Detrusor vesicae’nın felci, idrar torbası krampı veya urolithiasis ve tümörlerle idrar kanallarının tıkanması gibi nedenlerle idrarın sidik torbasında tutulması, dışarıya akıtılamaması, üriner retensiyon, retensiyo ürina, idrar birikmesi, hlk. sidik tutkunluğu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TORBASININ TERS-YÜZ OLMASI: idrar torbasının ters-yüz olmasıanlamı İng. urine bladder eversion İdrar torbasının kendi içine veya idrar yolu içerisine girmesi, idrar torbası eversiyonu. Dişilerde idrar yolunun kısa ve geniş olması nedeniyle özellikle doğum sırasında daha sık görülür. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İDRAR TORBASI FELCİ: idrar torbası felcianlamı İng. paralysis vesicae urinariae İdrar torbasında aşırı idrar birikimine yol açan idrar torbası boşalmasının işlevsel bozukluğu, paralizis vezika ürineria. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MENİ KANALI: meni kanalıanlamı İng. ductus deferens anat. Epididimisle üretranın başlangç kısmı arasında uzanan ve spermi colliculus seminalis‘e döken kanal, duktus deferens, sperm kanalı, vas deferens. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BARTHOLİN KANALI: Bartholin kanalıanlamı İng. ductus sublingualis major anat. Dil altı büyük kanalı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar