GÖNELİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


gönelianlamı

Kalın, dayanıklı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

GÖNELİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İÇİNDEN İĞNELİ: içinden iğnelianlamı Hileci, sinsi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇEŞNELİ: Çeşnelianlamı Manisa ili, Alaşehir ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • ÇIKIŞ TÜNELİ: çıkış tünelianlamı a. sp. Soyunma odalarından sahaya güven içinde giriş çıkışı sağlayan kapalı geçit: “Polisler, fotoğrafçılar çıkış tüneline doğru birikirler.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İĞNELİ: iğnelianlamı sf. 1. İğnesi olan. 2. İğne ile tutturulmuş, iğnelenmiş. 3. mec. Kırıcı, gücendirici, dokunaklı, onur kırıcı, kinayeli: “Kızının buna benzer iğneli laflarını işiten Saffet, gerçekten sigarayı bıraktı.” –H. E. Adıvar. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MÜTESELSİL: müteselsil(1. anlamı) Ar. muteselsil sf. esk. Zincirleme. Güncel Türkçe Sözlük müteselsil(2. anlamı) dayanışmalı (solidarisch, solidaire). ~ borç: dayanışmalı borç. ~ kefalet: dayanışmalı boyunluluk. ~ mes’ûliyyet: dayanışmalı sorumluluk, dayanışmalı sorum. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • DAYANÇ: dayanç, -cı(1. anlamı) a. 1. Sabır. 2. Dayanak: Ülkemizin ve geleceğimizin dayancı olan gençlik… Güncel Türkçe Sözlük dayanç(2. anlamı) bk. dayanıklılık. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 dayanç(3. anlamı) sened (bk. belgit). BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 dayanç(4. anlamı) İng. strength Gereçlerin çeşitli dış etkenlere karşı koyarak, biçim ve başka özelliklerini koruyabilme niteliği. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 dayanç(5. anlamı) bk. mukavemet BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 dayanç(6. anlamı) İng. Devamını Oku

  • DAYANILABİLMEK: dayanılabilmekanlamı (-e) Dayanılma imkânı veya olasılığı bulunmak: “Gençlerde bile zor dayanılabilen hamlık, hoppalık yaşlı adamlarda zoraki ve üzüntü gibi geliyor, can sıkıyor.” –H. E. Adıvar. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • YUFKA: yufka(1. anlamı) a. 1. Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı. 2. Sacda pişen bir ekmek türü. 3. sf. Zayıf, ince, dayanıksız: Bu kapak pek yufka bir şey. Güncel Türkçe Sözlük yufka(2. anlamı) Fr. Ténu-ue BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu yufka(3. anlamı) 1. İnce açılmış hamurdan yapılan sac ekmeği. 2. Börek vb. için açılan ince hamur. 3. Pide. 4. Erişte. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • DAYANIŞMA: dayanışma(1. anlamı) a. 1. Dayanışmak işi, tesanüt: “Ara sıra yükselen çatlak sesler, sorulan aykırı sorular bu dayanışmayı bozacaktır.” –T. Uyar. 2. top. b. Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması, tesanüt. Güncel Türkçe Sözlük dayanışma(2. anlamı) teselsül. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • ÖLMEZOĞLU: ölmezoğlu(1. anlamı) a. (ölme’zoğlu) hlk. Çok dayanıklı şey. Güncel Türkçe Sözlük ölmezoğlu(2. anlamı) Çok dayanıklı : Bu kumaş çok ölmezoğludur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ölmezoğlu(3. anlamı) Dayanıklı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar