GÖLE KARIŞAN AKARSU Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göle karışan akarsuanlamı

bk. gölkolu.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980


Sponsorlu Bağlantılar

GÖLE KARIŞAN AKARSU ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KOL AKARSU: kol akarsuanlamı İng. tributary Anaırmağa karışan akarsu, bk. ikincil kollar. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • TERS-AKARSU: ters-akarsuanlamı Fr. obséquent (cours d’eau) (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KAPAN AKARSU: kapan akarsuanlamı İng. pirate stream Komşu akarsuyu kendine çeviren su. bk. kapma, kapılan akarsu. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • KAPAN AKARSU: kapan akarsuanlamı İng. pirate stream Komşu akarsuyu kendine çeviren su. bk. kapma, kapılan akarsu. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • GEÇİCİ AKARSU: geçici akarsuanlamı İng. Wadi Kurak bölgelerde görülen, yatağında çok kez su bulunmayan, ancak yeğin sağanaklardan sonra bol su ve çamur taşıyan yataklar. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • BEŞERÎ COĞRAFYA: beşerî coğrafya(1. anlamı) a. coğ. İnsanların yerleşik bulunduğu yöre ile ilgisini ve o yörenin veya yerin türlü olaylarını inceleyen coğrafya kolu, insan coğrafyası. Güncel Türkçe Sözlük beşerî coğrafya(2. anlamı) Fr. géographie humaine (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • DOĞAL COĞRAFYA: doğal coğrafya(1. anlamı) a. Fiziki coğrafya. Güncel Türkçe Sözlük doğal coğrafya(2. anlamı) İng. phisical geography Genel coğrafyanın, yeryüzünde oluşan tüm fiziksel ve dirimsel olayları inceleyen, bu olayların dağılışlarını araştıran ve konusuna göre çeşitli bölümlere ayrılan ana kollarından biri. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • BİTKİ COĞRAFYASI: bitki coğrafyası(1. anlamı) a. coğ. Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi, fitocoğrafya. Güncel Türkçe Sözlük bitki coğrafyası(2. anlamı) İng. phytogeography (Yun. phyton: bitki; ge: yer) Bitkilerin coğrafik dağılımını inceleyen bilim dalı. Fitocoğrafya. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 bitki coğrafyası(3. anlamı) İng. plant geography bk. canlılar coğrafyası. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 bitki coğrafyası(4. anlamı) Osm. coğrafya-i nebatî (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Devamını Oku

  • AKARSU BİLİMİ: akarsu bilimianlamı Osm. mebhas-ı enhar (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • COĞRAFYA ETMENLERİ: coğrafya etmenlerianlamı Osm. coğrafî amiller (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar