GÖLDİBİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göldibianlamı

Beyaz zambak kökü.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

GÖLDİBİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ABIZAMBAK: abızambak(1. anlamı) 1. Saçma sapan, gelişi güzel, ileri geri, boş söz. 2. Geveze, çenesi düşük, abuk sabuk konuşan. 3. Saçma sapan, gelişi güzel konuşan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abızambak(2. anlamı) Yaprağı astımlı hastalar tarafından sigara yapılarak içilen bir çeşit ot. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü abızambak(3. anlamı) Ahmak, budala, sersem, aptal. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KELBAŞ: kelbaşanlamı Sarı zambak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • FİLDİŞİ GİBİ: fildişi gibianlamı donuk, beyaz (ten). Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DESTİ ZAMBAĞI: desti zambağıanlamı Bir zambak çeşidi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÖLÜSOĞANI: ölüsoğanıanlamı Mezarlara dikilen mor çiçekli bir zambak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • GÖKKIR: gökkıranlamı 1. Siyah beyaz karışık, kır saçlı (kimse). 2. Siyahla beyaz karışımı tüyleri olan keçi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KATKATI: katkatıanlamı Katmerli : Bu zambak katkatıdır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KEHAT GİBİ: kehat gibianlamı Kâğıt gibi, beyaz, ak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • AĞCA: ağca(1. anlamı) Bembeyaz, çok beyaz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağca(2. anlamı) Beyazımsı, beyaza yakın. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağca(3. anlamı) 1. bk. ağabbak. 2. bk. ağamsı. 3. Siyahlı beyazlı, alaca. 4. Pamuk ipliğinden dokunmuş çul. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ağca(4. anlamı) Çeşitli renklerde dokunan yatak çarşafı. (Yukarıbozkuyu *Kadirli -Adana) BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 ağca, (ağcam)(5. anlamı) 1. Beyaz, beyazca. 2. Atın alnından burnuna doğru inen beyazlık, akıtma. Tarama Devamını Oku

  • AKÇA AĞAÇ: akça ağaç(1. anlamı) Fr. Aune ou Aulne BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu akça ağaç(2. anlamı) Beyaz gövdeli ve dayanıklı kerestesi olan kayın ağacı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü akça ağaç(3. anlamı) 1. bk. akca ağaç. 2. Dağlarda yetişen ve keçiler tarafından yenilen, beyaz gövdeli bir ağaç. 3. Küçük yapraklı, gevrek ve içi beyaz bir çeşit ağaç. 4. Meyvasız bir çeşit orman ağacı. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar