GÖLDERMEK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göldermekanlamı

Suya sokmak, boğmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

GÖLDERMEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SUYA GİRİNMEK: suya girinmek(1. anlamı) Suya girmek, yıkanmak: Bugün hava sıcak, çayda suya girinelim. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü suya girinmek(2. anlamı) Yıkanmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SUYA DÜŞMEK: suya düşmek(1. anlamı) bir şeyin gerçekleşme olasılığı kalmamak: “Artık karşı koyma ümidi suya düşmüştü, harp her cephede kaybedilmişti.” –R. H. Karay. Güncel Türkçe Sözlük suya düşmek(2. anlamı) Bir iş gerçekleşmemek, gerçekleşemeyecek duruma gelmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü suya düşmek(3. anlamı) Suya atılmak, suya dalmak. Tarama Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • TIKMAK: tıkmak, -ar(1. anlamı) (-i, -e) 1. İterek, zorla, aceleyle sokmak: “Her birinin ağzına avucundaki et parçasını tıktı.” –F. R. Atay. 2. tkz. Sokmak: “Hesap kitap, müfettiş derken Aslan’ı kafese tıkmışlar.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük tıkmak(2. anlamı) Kısa boylu, şişman. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tıkmak(3. anlamı) Kuş gagası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tıkmak(4. anlamı) Fiske. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tıkmak(5. anlamı) İğneyle dikmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tıkmak(6. Devamını Oku

  • DUMMAH: dummahanlamı Suya dalmak, suya batmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DUMMAH: dummahanlamı Suya dalmak, suya batmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DUMULMAK: dumulmakanlamı Suya dalmak, suya batmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • GARK: gark(1. anlamı) Ar. ¦ar® a. esk. 1. Suya batma, boğulma. 2. Suya batırma. Güncel Türkçe Sözlük gark(2. anlamı) Bina ve benzeri şeylerin yapımında, her sıraya verilen ad. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • GİRDİRMEYH: girdirmeyhanlamı Bir şeyi bir yere sokmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SUYA GİRMEK: suya girmekanlamı Yıkanmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SOHMAK: sohmak(1. anlamı) Sokmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sohmak(2. anlamı) < ET sokmak: sokmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sohmak(3. anlamı) Sokmak. Tarama Sözlüğü1971 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar