GÖÇMEN KUMUL Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göçmen kumulanlamı

İng. wandering dune, moving dune, shifting dune

Kumları, egemen yelin estiği yamaçtan arka yamaca kaldırarak, yel doğrultusunda devinen kumul.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971


Sponsorlu Bağlantılar

GÖÇMEN KUMUL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KUMUL: kumul(1. anlamı) a. jeol. Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi, eksibe. Güncel Türkçe Sözlük kumul(2. anlamı) Yığın. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kumul(3. anlamı) İng. dune Çöl gibi, geniş ve kaim kum örtüsüyle kaplı, kuru ve çıplak alanlarda rüzgârların oluşturduğu, sanki devinimi durmuş dalgalı deniz yüzünü andıran, kendilerine özgü biçimleri olan kum tepeciklerine verilen ad. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 kumul(4. anlamı) Osm. Devamını Oku

  • GÖÇMEN HÜCRELER: göçmen hücreleranlamı İng. wandering cells Dolaşan hücreler. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GÖÇMEN KAYA: göçmen kayaanlamı İng. erratic boulder Buzullarla, kökeninden uzaklara taşınıp bırakılmış ve bugün bulundukları yere yabancı olan kaya parçaları. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • GÖÇMEN: göçmen(1. anlamı) sf. 1. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir: “Ama biz de yeni göçmeniz, hâlden anlarız.” –N. Araz. 2. Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan). Güncel Türkçe Sözlük göçmen(2. anlamı) Fr. Migrateur, trice BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu göçmen(3. anlamı) 1. Memur. 2. Kiracı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göçmen(4. anlamı) İng. emigrant Göç eylemine katılan kişi. bk. göç BSTS Devamını Oku

  • GÖÇMEN: göçmen(1. anlamı) sf. 1. Kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir: “Ama biz de yeni göçmeniz, hâlden anlarız.” –N. Araz. 2. Sıcak iklimli ülkelere giden (hayvan). Güncel Türkçe Sözlük göçmen(2. anlamı) Fr. Migrateur, trice BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu göçmen(3. anlamı) 1. Memur. 2. Kiracı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göçmen(4. anlamı) İng. emigrant Göç eylemine katılan kişi. bk. göç BSTS Devamını Oku

  • GÖÇMEN HÜCRE: göçmen hücre(1. anlamı) İng. migratory cell Normal olarak kan akımından dokulara geçen bazı lökositler ve makrofajlar gibi hücreler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 göçmen hücre(2. anlamı) Osm. muhacir hücre (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • GÖÇMEN İŞÇİ: göçmen işçianlamı İng. migrant worker, emigrant worker Çalışmak üzere, kendi ülkesinden ya da bölgesinden diğer ülke ya da bölgelere giden işçi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • GÖÇMEN ÇEKİRGE: göçmen çekirge(1. anlamı) İng. migratory locust Eski Dünyanın çeşitli kesimlerinde oldukça yaygın ve tarım bitkilerinden birçoğu için oldukça zararlı çekirge çeşidi; Afrika çekirgesi. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 göçmen çekirge(2. anlamı) Osm. muhacir çekirge (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • GÖÇMEN ÇEKİRGE: göçmen çekirge(1. anlamı) İng. migratory locust Eski Dünyanın çeşitli kesimlerinde oldukça yaygın ve tarım bitkilerinden birçoğu için oldukça zararlı çekirge çeşidi; Afrika çekirgesi. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 göçmen çekirge(2. anlamı) Osm. muhacir çekirge (zooloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KIYI KUMULU: kıyı kumulu(1. anlamı) İng. coastal dune Kalın kum örtüsüyle kaplı, deniz yönünden gelen egemen rüzgârların oluşturduğu, kumul tepeciklerinin yaygın biçimde bulunduğu dar ya da geniş kıyı şeridi. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 kıyı kumulu(2. anlamı) Osm. deniz eksibesi, bahrî eksibe (denizsel kumul) (jeoloji, coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar