GÖÇMEN KAYA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göçmen kayaanlamı

İng. erratic boulder

Buzullarla, kökeninden uzaklara taşınıp bırakılmış ve bugün bulundukları yere yabancı olan kaya parçaları.

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971


Sponsorlu Bağlantılar

GÖÇMEN KAYA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KAYAÇ KAPANIMI: kayaç kapanımıanlamı İng. Xenalith İçinde bulundukları kor kayaca yabancı taş parçaları. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • KAYAÇ KAPANIMI: kayaç kapanımıanlamı İng. Xenalith İçinde bulundukları kor kayaca yabancı taş parçaları. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • SOKULMA KAYAÇLARI: sokulma kayaçlarıanlamı İng. Intrusive rocks Yerkabuğu içine içitimle sokulmuş olan magmanın katılaşmasından oluşan kayaçlar. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • KAVKI KAYAÇ: kavkı kayaçanlamı İng. Coquina Kavkılarla ve kavkı parçalarıyle yapılan bir kireştaşı. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • KAYA: kaya(1. anlamı) a. 1. Büyük ve sert taş kütlesi: “Yolun kenarındaki kayanın üstüne küfesini koydu.” –A. H. Müftüoğlu. 2. Kayaç. Güncel Türkçe Sözlük kaya(2. anlamı) Fr. Rocher BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kaya(3. anlamı) Fr. rocher (coğrafya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 kaya(4. anlamı) bk. kayaç. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 kâya(5. anlamı) Muhtar. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Kaya(6. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: ErkekBüyük ve sert taş kütlesi. Kişi Adları Sözlüğü Kaya(7. Devamını Oku

  • SOM KAYA: som kayaanlamı Sert kaya, kalker. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KALSİYUM-ALKALİLİ KAYAÇLAR: kalsiyum-alkalili kayaçlaranlamı İng. Calc-alkali rocks Alkalileri ve CaO oranı öteki bileşenlerden çok olan magma kayaçları. (Feldspatlar, hornblend ya da, ojit azalmıştır; feldspatsı, sodyumlu piroksen ve amfibol gibi alkalin mineraller bulunmaz.) BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • HAZNE KAYAÇ: hazne kayaçanlamı İng. reservoir rock Petrol ve gazların toplanmasına yarayacak derecede porositeli kayaç. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • EZİK KAYAÇ: ezik kayaçanlamı İng. mylonite Yapısal devimler sonucunda ezilmiş, parçalanmış, toz durumuna gelmiş kayaç. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • KAYAÇ: kayaç, -cı(1. anlamı) a. min. Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir. Güncel Türkçe Sözlük kayaç(2. anlamı) İng. roch Yerkabuğunu, katmanlar ya da yığınlar durumunda oluşturan, ayrımlı bileşim ve oluşumdaki katı özdeklerin tümüne verilen genel ad. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 kayaç(3. anlamı) İng. rock BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu1979 kayaç(4. anlamı) İng. Rocks Bir ya da birkaç mineralin topluluğu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar