GÖÇME Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göçme(1. anlamı)

a. Göçmek işi.

Güncel Türkçe Sözlükgöçme(2. anlamı)

İng. migration

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzugöçme(3. anlamı)

Fr. métathèse ou transposition

Bir kelimede bir sesin yer değiştirmesi, ki ekşi / eşki’de olduğu gibi ses eğer yanındakinin yerine geçerse BİTİŞİK veya YALIN GÖÇME (M. en contact ou simple), Lat. scintilla / stincilla’da olduğu gibi ayrı bulunan iki ses birbiriyle yer değiştirirlerse GÖÇÜŞME veya KARŞILIKLIyahut UZAKTAN GÖÇME (M.à distance ou réciproque) adını alır. Bunlardan başka, açınıklarda yalnız niceliğin yer değiştirmesinden ibaret olan bir NİCELİK GÖÇMESİ (M.quantitative) vardır.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949göçme(4. anlamı)

İng. falling in

BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu1979göçme, göç(5. anlamı)

Osm. hicret

(coğrafya)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963


Sponsorlu Bağlantılar

GÖÇME ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GÖZÜN EN YAKIN GÖRME UZAKLIĞI: gözün en yakın görme uzaklığıanlamı Fr. distance minimum de vision distincte (fizik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • SU MERCİMEĞİGİLLER: su mercimeğigiller(1. anlamı) ç. a. bit. b. Bir çeneklilerden, örnek bitkisi su mercimeği olan, küçük bir bitki familyası. Güncel Türkçe Sözlük su mercimeğigiller(2. anlamı) Osm. gardîriye (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • GENLEŞME: genleşme(1. anlamı) a. Genleşmek işi. Güncel Türkçe Sözlük genleşme(2. anlamı) İng. expansion Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ilgili fiziksel olay. bk. büzülme, mekanik parçalanma. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 genleşme(3. anlamı) İng. expansion Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 genleşme(4. anlamı) İng. expansion Fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu özdeğin boyutlarında Devamını Oku

  • AÇIKUÇLU GÖRÜŞME: açıkuçlu görüşmeanlamı İng. open-end (unstructured) interview Tüm içerimleriyle önceden saptanıp soruya dönüştürülemeyen sorun ya da konuları araştırma amacıyla durum içinde belirecek noktaları açığa çıkarmak ve olduğu gibi yazıma geçirmek üzere ilgili Kişilerle yapılan özgür ya da yapılaşmamış görüşme. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • KARŞILIKLI GÖÇME: karşılıklı göçmeanlamı bk. Göçme. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 Devamını Oku

  • TERMONÜKLEER TEPKİME: termonükleer tepkimeanlamı İng. thermonuclear reaction Çok yüksek sıcaklıklarda ancak plazma içinde gerçekleşebilen hidrojenin izotopları olan döteryum ve tridyumun çok yüksek sıcaklıklarda (5×107 °C) helyum gazı oluşturmaları gibi füzyon tepkimeleri. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • DEĞME NOKTASI: değme noktası(1. anlamı) İng. point of contact 1. Bir eğriye teğet olan bir doğrunun eğriyi kestiği nokta. Anlamdaş. teğet oluş noktası. 2. Bir yüzeye teğet olan bir doğru ya da düzlemin yüzeyi kestiği nokta. Anlamdaş. teğet oluş noktası. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 değme noktası(2. anlamı) İng. contact point Teğet ile eğrinin ortak noktası. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 değme noktası(3. anlamı) Osm. nokta-i Devamını Oku

  • KİMYA GÖÇÜMÜ: kimya göçümü(1. anlamı) a. biy. Bir hücreli varlıklarda, kimyasal maddelerin etkisi altında yanaşma veya uzaklaşma biçiminde görülen yer değiştirme durumu, şimiotaksi. Güncel Türkçe Sözlük kimya göçümü(2. anlamı) Fr. chimiotaxie (şimiotaksi) (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • TUZLANMIŞ BALIKLARDA PEMBELEŞME: tuzlanmış balıklarda pembeleşmeanlamı İng. pinking in salted fish Tuzlanmış balıklarda halofil bakterilerin neden olduğu pembeleşme olarak görülen bozulma, pembeleşme, pinking. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİK BİÇME: dik biçme(1. anlamı) a. mat. Ekseni tabanına dikey olan biçme. Güncel Türkçe Sözlük dik biçme(2. anlamı) İng. right prism Tabanı bir ayrılma dik olan biçme. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 dik biçme(3. anlamı) Osm. kaim menşur (matematik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar