GÖÇLER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göçleranlamı

İng. Migration

Kalabalık toplulukların yurtlarını bırakarak yerleşmek üzere başka ülkelere gitmeleri.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

GÖÇLER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GERİYE GÖÇ: geriye göçanlamı İng. repatriation Yaşadıkları ülkeyi kesinlikle bırakarak yabancı ülkelere yerleşen göçmenlerden bir bölümünün (gittikleri yerlerde umut ettikleri yaşam olanaklarını bulamayanların), aradan yıllar geçse de, yeniden yurtlarına dönmeleriyle yarattıkları bir göç türü. BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • GÖZCÜLER: Gözcüleranlamı Hatay ili, Uluçınar bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • GÖBÜLER: Göbüleranlamı Bolu ili, Dörtdivan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • YENİGÜLER: Yenigüleranlamı Sinop ili, Ayancık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • İÇ GÜÇLER: iç güçleranlamı Osm. kuva-yı batine Yaratmayı sağlayan duygu, imge, beğeni, bellek. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • TOPLUMSAL GÜDÜLER: toplumsal güdüleranlamı İng. social motives Birlikte yaşamak, bir yöneticiye uymak ve birtakım örgütlere bağlanmak biçiminde kendini belli eden yönsemeler. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • GÖSTERSEL GEREÇLER: göstersel gereçleranlamı İng. illustrative materials Soru ve sınarların konu ve içeriklerini görsel anlatımlar yoluyla dile getirmeye yarayan gereçler. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • AÇILAN SOLAR, AĞLAYAN GÜLER: açılan solar, ağlayan güleranlamı “hiçbir durum olduğu gibi kalmaz, gün gelir tersine döner” anlamında kullanılan bir söz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÜRETİCİ GÜÇLER: üretici güçleranlamı İng. forces of production Marksist yaklaşımda, üretim ilişkilerini belirleyen en önemli unsurları oluşturan; üretim sürecinin öznel ve nesnel etkenleri olan insan, üretim araçları, üretim örgütlenmesi, bilgi ve teknoloji gibi toplumun doğa üzerindeki değiştirici etkinliğinin araçları. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ÇEBİŞLER: Çebişleranlamı Kırşehir ili, Akpınar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar