GÖÇKÜNCÜ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göçküncüanlamı

bk. göçgüncü.

Tarama Sözlüğü1967


Sponsorlu Bağlantılar

GÖÇKÜNCÜ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ANIŞ: anış(1. anlamı) Ölen annesinin adını taşıyan çocuğa hitap: Gel buraya anışım. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü añış (I)(2. anlamı) Kovandan peteği kesip almağa mahsus bıçak. Tarama Sözlüğü1963 añış (II)(3. anlamı) Hatırlanan şey. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • GÜC İLE GÖKÇEK: güc ile gökçek, (güc ile güzel)anlamı Süsle püsle güzelleşmiş. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • EKİNCİLİK: ekincilik, -ği(1. anlamı) a. Ekincinin yaptığı iş. Güncel Türkçe Sözlük ekincilik(2. anlamı) Çiftçilik, ziraat. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • GÜCÜK: gücük, -ğü(1. anlamı) a. 1. mdn. Ağaç direklerin hazırlanması sırasında artakalan kısa parça. 2. sf. hlk. Kısa, bodur, gelişmemiş, güdük. 3. sf. hlk. Kuyruksuz, kuyruğu kesik (hayvan). Güncel Türkçe Sözlük gücük(2. anlamı) 1. Kuyruksuz, kuyruğu kesik hayvan. 2. Tüyü dökülmüş uyuz köpek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gücük(3. anlamı) Kısa, bodur, gelişmemiş. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gücük(4. anlamı) 1. Şubat ayı. 2. 1. Şubattan 22 Devamını Oku

  • ÇATLAĞUÇ: çatlağuç (I)(1. anlamı) Kamçı uçlarına konan tüy veya yarılmış kayış ki kamçıyı şaklatmaya yarar. Tarama Sözlüğü1965 çatlağuç (II), (çatlakuç, çıtlamuk)(2. anlamı) Çitlenbik, menengiş. Tarama Sözlüğü1965 Devamını Oku

  • GÜLÜNCÜN İSTEMEK: gülüncün istemekanlamı Gülünç olmasını istemek. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • GÖYNÜMEK: göynümek(1. anlamı) (nsz) hlk. 1. Dertlenmek, üzülmek, içlenmek. 2. Ham meyve olgunlaşmak. Güncel Türkçe Sözlük göynümek(2. anlamı) Yanacak derecede ısınmak, hafif sararmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göynümek(3. anlamı) Dertlenmek, içlenmek, ağlayacak hale gelmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göynümek(4. anlamı) Toplandığı zaman sert olan meyveler kendi kendine fazla olgunlaşmak, yumuşamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göynümek(5. anlamı) Katlanamamak, dayanamamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göynümek(6. anlamı) 1. bk. göynüklenmek. 2. Ağlamaktan yorulmak. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • GÖKLÜK: göklük(1. anlamı) Yeşillik, çimenlik, çayırlık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göklük(2. anlamı) Morluk, mavilik. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • ERLİK GÜNÜ: erlik günüanlamı Yiğitlik gösterilecek gün, savaş günü. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • TORLUK: torluk, -ğu(1. anlamı) a. Toyluk, acemilik. Güncel Türkçe Sözlük torluk(2. anlamı) l- Dağdaki çoban kulübesi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü torluk(3. anlamı) 2.Aşiret çadırı. 3.Mısır koymak için direklere oturtulmuş bağdadi kulübe. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü torluk(4. anlamı) Yığın (tahıl ya da eşya için). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü torluk(5. anlamı) 1.Terslik. 2.Toyluk. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü torluk(6. anlamı) Kömür yakılan yer, kömür ocağı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü torluk(7. anlamı) Fidanlık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü torluk(8. anlamı) Kıl aşiret Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar