GÖBEN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


göben(1. anlamı)

Mahalle çocukları.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğügöben(2. anlamı)

Yırtık, giyilmeyecek durumda olan elbise.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

GÖBEN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GİYDİRMEK: giydirmek(1. anlamı) (-e) 1. Giyme işini yaptırmak: “İstanbul’un mahalle bekçilerine bir çeşit elbise, bir çeşit şapka giydirdiler.” –N. Hikmet. 2. mec. Ağır sözler söylemek, hakaret etmek. Güncel Türkçe Sözlük giydirmek(2. anlamı) Aniden bıçak saplamak ya da tokat, sopa vurmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ZÜREFANIN DÜŞKÜNÜ, BEYAZ GİYER KIŞ GÜNÜ: zürefanın düşkünü, beyaz giyer kış günüanlamı “daha önce iyi bir durumda olan kişi bu konumunu kaybettiğinde uygun olmayan, yersiz davranışlarda bulunur” anlamında kullanılan bir söz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • LİBAS: libas(1. anlamı) Ar. lib¥s a. (liba:sı) esk. Giysi: “Bu libaslar altında ikisinin de yürümeleri, tavırları değişmişti.” –A. H. Müftüoğlu. Güncel Türkçe Sözlük libas(2. anlamı) < Ar. libâs: elbise; giyişi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü libas(3. anlamı) Elbise. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü libâs(4. anlamı) Elbise. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • GÖPCÜK: göpcük(1. anlamı) Köşe (çuval, cep, oda, tarla vb. şeyler için): Göpcüğünden tutta kaldır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göpcük(2. anlamı) Çuval yanlarında ya da bavul üstündeki tutulacak kulp. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göpcük(3. anlamı) Eski çuvaldan yapılan minder. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göpcük(4. anlamı) İçilmiş sigara artığı, izmarit. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göpcük(5. anlamı) Hayvanların sağrı kısmı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü göpcük(6. anlamı) Köy kenarlarında, beş on evden meydana gelen mahalle. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • EĞİL: eğil(1. anlamı) Aksilik yapma anlamında. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğil(2. anlamı) Çocukların karın ağrılarını geçirmek için kullanılan bir çeşit beyaz baharat. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğil(3. anlamı) Develeri kaçırmamak için dizlerine bağlanan yün ip. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğil(4. anlamı) Sırt, arka Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğil(5. anlamı) Üst baş, giyecek, elbise. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Eğil(6. anlamı) öz. a. (e’ğil) Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ATANAK: atanak(1. anlamı) Çocukların kuş vurdukları sapan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü atanak(2. anlamı) 1. Köy odalarında misafirlerin elbise ve paltolarını asmaları için iki direk arasına yatay uzatılmış ağaç. 2. Ağaç ve ot kökü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • MEHLE: mehle(1. anlamı) a. hlk. Kasaplık hayvanların omuz başından çıkan külbastılık veya pastırmalık yumuşak et. Güncel Türkçe Sözlük mehle(2. anlamı) Mahalle. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mehle(3. anlamı) Avlu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mehle(4. anlamı) Belkemiği üzerindeki yumuşak etler : Bir kilo mehle aldım. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mehle(5. anlamı) Küçük bakır sahan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mehle(6. anlamı) < Ar. mahalle: mahalle || mehelle || ayvan yapdığım geyit || teli Devamını Oku

  • BENİMKİ: benimkianlamı sf. 1. Benim olan, benimle ilgili olan. 2. zm. tkz. Kadınların kocalarından, kocaların karılarından söz ederken kullandıkları söz. 3. zm. alay Yakın çevrede olan bir kimseden söz ederken kullanılan bir söz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GİDİCİ: gidicianlamı sf. 1. Kısa süre için var olan, kalıcı karşıtı. 2. Gitme durumunda bulunan, gitmek üzere olan. 3. mec. Ölmek üzere olan: “Ben gidiciyim. Benden sonra buralarda durma, çocukları al ve İstanbul’a ağabeyinin yanına git.” –E. Atasü. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GÖĞENMEK: göğenmekanlamı Elbise. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar