FOSİLLİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


fosillianlamı

sf. İçinde fosil bulunan.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

FOSİLLİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • FOSİL: fosil(1. anlamı) Fr. fossile a. 1. Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, taşıl. 2. mec. Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse. Güncel Türkçe Sözlük fosil(2. anlamı) İng. fossil Taş ya da kayaların içerisinde rastlanan taşlaşmış, canlı ya da canlı parçalan. Taşıl. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fosil(3. anlamı) İng. Devamını Oku

  • FOSİLLEŞMEK: fosilleşmekanlamı (nsz) 1. Fosil durumuna gelmek, taşıllaşmak. 2. mec. Gerilemek, köhneleşmek. 3. mec. Düşünme gücünü yitirmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • FOSİL BİLİMİ: fosil bilimi(1. anlamı) İng. palaeontology (Yun. palaios: eski) Fosillerle yeryüzündeki eski hayatın incelenmesi. Paleontoloji. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fosil bilimi(2. anlamı) İng. Paleontology Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı, paleontoloji. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • FOSİL BİLİMİ: fosil bilimi(1. anlamı) İng. palaeontology (Yun. palaios: eski) Fosillerle yeryüzündeki eski hayatın incelenmesi. Paleontoloji. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fosil bilimi(2. anlamı) İng. Paleontology Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı, paleontoloji. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ANTROK: antrokanlamı Fr. entroque a. jeol. Triyas devri katmanlarında bulunan, derisi dikenlilerden, deniz lalelerinin saplarını oluşturan kalsiyum karbonat birleşimli fosil. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AZOİK: azoik, -ği(1. anlamı) Fr. azoïque a. 1. En eski jeolojik sistem. 2. sf. İçinde fosil bulunmayan (toprak). Güncel Türkçe Sözlük azoik(2. anlamı) Fr. azoique (jeoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • ZİBİLLİ: zibillianlamı İçinde çokça çerçöp bulunan: Bu nohut çok zibillidir. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SUCUKLU: sucukluanlamı sf. 1. İçinde sucuk bulunan. 2. a. İçinde sucuk bulunan gözleme, börek, pide vb. hamur işleri. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • PASTIRMALI: pastırmalıanlamı sf. 1. İçinde pastırma bulunan (yemek). 2. a. İçinde pastırma bulunan gözleme, börek, pide vb. hamur işleri. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KÜLLÜ: küllü(1. anlamı) sf. İçinde veya üzerinde kül bulunan. Güncel Türkçe Sözlük küllü(2. anlamı) 1. Su küpü. 2. Gaz tenekesi. 3. İki kulplu küçük küp, testi. 4. İçinde küllü su olan kap: Küllünün suyunu boşalt, çamaşır yıkayacağız. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü küllü(3. anlamı) Bir çeşit bitki hastalığı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü küllü(4. anlamı) Külü çok olan toprak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü küllü(5. anlamı) < Ar. küllî: Hep, hepsi Türkiye Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar