FOSİL BİLİMİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


fosil bilimi(1. anlamı)

İng. palaeontology

(Yun. palaios: eski) Fosillerle yeryüzündeki eski hayatın incelenmesi. Paleontoloji.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998fosil bilimi(2. anlamı)

İng. Paleontology

Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı, paleontoloji.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

FOSİL BİLİMİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • FOSİL BİLİMİ: fosil bilimi(1. anlamı) İng. palaeontology (Yun. palaios: eski) Fosillerle yeryüzündeki eski hayatın incelenmesi. Paleontoloji. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fosil bilimi(2. anlamı) İng. Paleontology Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı, paleontoloji. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HÜCRE BİLİMİ: hücre bilimi(1. anlamı) a. Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji. Güncel Türkçe Sözlük hücre bilimi(2. anlamı) İng. cytology, cell biology (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hücre bilimi(3. anlamı) İng. cytology, cell biology Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen Devamını Oku

  • HÜCRE BİLİMİ: hücre bilimi(1. anlamı) a. Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji. Güncel Türkçe Sözlük hücre bilimi(2. anlamı) İng. cytology, cell biology (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 hücre bilimi(3. anlamı) İng. cytology, cell biology Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen Devamını Oku

  • BÖCEK BİLİMİ: böcek bilimi(1. anlamı) a. Böceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini inceleyen bilim dalı, entomoloji. Güncel Türkçe Sözlük böcek bilimi(2. anlamı) İng. entomology (Yun. entomon: böcek; logos: bilim) Zoolojinin böceklerle uğraşan bir bölümü. Entomoloji. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 böcek bilimi(3. anlamı) İng. entomology Böcekleri inceleyen bilim dalı, entomoloji. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü böcek bilimi(4. anlamı) İng. entemology)  Entomoloji. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Böcek Bilimi(5. Devamını Oku

  • DOKU BİLİMİ: doku bilimi(1. anlamı) a. Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji. Güncel Türkçe Sözlük doku bilimi(2. anlamı) İng. histology (Yun. histos: doku; logos: bilim) Canlıların dokularını geniş bir şekilde inceleyen biyolojinin bir dalı. Histoloji. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 doku bilimi(3. anlamı) İng. histology Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve Devamını Oku

  • FOSİL: fosil(1. anlamı) Fr. fossile a. 1. Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, taşıl. 2. mec. Düşünce, yaşayış biçimi vb. bakımlardan çağın gerisinde kalmış kimse. Güncel Türkçe Sözlük fosil(2. anlamı) İng. fossil Taş ya da kayaların içerisinde rastlanan taşlaşmış, canlı ya da canlı parçalan. Taşıl. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fosil(3. anlamı) İng. Devamını Oku

  • NÜFUS BİLİMİ: nüfus bilimi(1. anlamı) a. İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi. Güncel Türkçe Sözlük nüfus bilimi(2. anlamı) İng. demography BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü nüfus bilimi(3. anlamı) İng. demography Nüfusun büyüklüğü, cinsiyeti, mesleklere, yaşa vb. unsurlara göre taşıdığı temel özellikler ve bunların zaman içindeki eğilimlerini inceleyen bilim dalı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • EMBRİYO BİLİMİ: embriyo bilimi(1. anlamı) İng. embryology (Yun. embryon: embriyo; logos: bilim) Yumurtadan ergin evreye kadar geçen gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı. Embriyoloji. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 embriyo bilimi(2. anlamı) İng. embryology Bir canlının oluşumu sırasında geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen bilim dalı, embriyoloji. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EKLEM BACAKLILAR BİLİMİ: eklem bacaklılar bilimi(1. anlamı) İng. arthropodology (Yun. arthron: mafsal; pous: ayak; logos, bilim) Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı. Artropodoloji. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 eklem bacaklılar bilimi(2. anlamı) İng. arthropodology Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı, artropodoloji. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü eklem bacaklılar bilimi(3. anlamı) İng. arthropodology Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı, artropodoloji. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİL BİLİMİ: dil bilimi(1. anlamı) a. Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik, filoloji. Güncel Türkçe Sözlük dil bilimi(2. anlamı) İng. linguistics Sosyal bir kurum olan dilin genel ve özel niteliklerini ve dil olaylarını inceleyen; dillerin doğuşlarını, zaman içindeki gelişmelerini, yeryüzündeki yayılışlarını ve aralarındaki ilişkileri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar