FOSGEN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


fosgen(1. anlamı)

Fr. phosgène

a. kim. Karbonmonoksit ile klordan meydana gelen boğucu bir gaz.

Güncel Türkçe Sözlükfosgen(2. anlamı)

İng. carbonoxychloride, phosgene

Formülü COCl2, k.n. 8 °C olan , karbon oksi klorür, aktif karbon üzerinde karbon monoksit ve klordan hazırlanan, toluen dikarbilamit ve bazı böcek öldürücülerin yapımında kullanılan , zehirli bir gaz.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007fosgen, ışıkveren(3. anlamı)

Fr. phosgéne

(kimya)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963


Sponsorlu Bağlantılar

FOSGEN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DİFOSGEN: difosgen(1. anlamı) bk. triklorometil kloroformat BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 difosgen(2. anlamı) Fr. diphosgène (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • POTASYUM KLORÜR: potasyum klorür(1. anlamı) a. kim. Öbür potasyum birleşiklerinin çoğunun hazırlanmasında kullanılan, susuz durumda 768 °C’de eriyen, renksiz küpler biçiminde billurlaşan madde (KCI). Güncel Türkçe Sözlük potasyum klorür(2. anlamı) Fr. chlorure de potassium (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KİREÇ KAYMAĞI: kireç kaymağı(1. anlamı) a. kim. Bazı eşya ve yerleri mikroplardan arıtmakta, çamaşırları ağartmakta kullanılan, sarımsı beyaz renkte ve klor kokusunda, toz veya sulandırılmış kireç klorürü. Güncel Türkçe Sözlük kireç kaymağı(2. anlamı) İng. calcium hypochlorite Ca (OCL)2. 4 H2O ya da CaOCl2 . X H2O; mikrop öldürücü, renk ağartıcı ve yükselgen olarak kullanılır ak renkli toz. BSTS / Kimya Terimleri Devamını Oku

  • KLOR: klor(1. anlamı) Fr. chlore a. (l ince okunur) kim. Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir element (simgesi Cl). Güncel Türkçe Sözlük klor(2. anlamı) Fr. chlore (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 klor(3. anlamı) İng. chlorine, Cl Normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, içme ve atık suların dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan halojenlerden bir element. BSTS / Su Devamını Oku

  • KRAKİNG: kraking(1. anlamı) İng. craking 1.Bir yağ rafinerisinde beslemenin ya ısıtma ve basınç veya katalizör ile daha düşük kaynama noktalı hidrokarbonlara parçalandığı bir işlem. 2.Karbon-karbon bağının ısı ve katalizör kullanılarak kırılması. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 kraking(2. anlamı) İng. cracking (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KLORÖLÇER: klorölçer(1. anlamı) a. (klo’rölçer) kim. Bir sıvının içindeki erimiş bulunan klor miktarını ölçmeye yarayan alet, klorometri. Güncel Türkçe Sözlük klorölçer(2. anlamı) Osm. mikyâs-ı klor (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 klorölçer(3. anlamı) İng. chlorometer kimya: Bir sıvının içinde erimiş olarak bulunan klorun niceliğini belirlemeye yarayan aygıt. BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü1980 Devamını Oku

  • DÖKME DEMİR: dökme demir(1. anlamı) a. İçinde % 2’den % 6’ya kadar karbon bulunan bir demir karbon alaşımı, font (I), pik (I). Güncel Türkçe Sözlük dökme demir(2. anlamı) İng. cast iron Yüksek fırında kömür ve kireçtaşıyla indirgenmiş demir cevherinden ayrılan, % 2,5-4,5 karbon ve daha az kükürt, fosfor ve silisyumlu, kırılgan demir-karbon alaşımı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 dökme demir(3. anlamı) İng. cast-iron Karbon içeriği Devamını Oku

  • KALOMEL: kalomel(1. anlamı) Fr. calomel a. (l ince okunur) kim. Tatlı sülümen. Güncel Türkçe Sözlük kalomel(2. anlamı) İng. calomel Formülü Hg2Cl2 olan, cıvanın çok az çözünen klorür tuzu. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 kalomel,civa(3. anlamı) Fr. chlorure mercureux, calomel (1) klorür(kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KLOROFORM: kloroform(1. anlamı) Fr. chloroforme a. (l ince okunur) kim. 1. Renksiz, hoş kokulu, genellikle anestezide kullanılan, yatıştırıcı ve uyuşturucu birleşik (CHCI3). 2. Bir tür organik yağ çözücü. Güncel Türkçe Sözlük kloroform(2. anlamı) İng. chloroform Formülü CHCl3, tatlı kokusu olan, renksiz, suda çözünmeyen, alevlenmeyen bir sıvı. Genelde çözücü olarak kullanılır. Eskiden analjezik olarak kullanılırdı. Trikloro metan. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KLOROFORM: kloroform(1. anlamı) Fr. chloroforme a. (l ince okunur) kim. 1. Renksiz, hoş kokulu, genellikle anestezide kullanılan, yatıştırıcı ve uyuşturucu birleşik (CHCI3). 2. Bir tür organik yağ çözücü. Güncel Türkçe Sözlük kloroform(2. anlamı) İng. chloroform Formülü CHCl3, tatlı kokusu olan, renksiz, suda çözünmeyen, alevlenmeyen bir sıvı. Genelde çözücü olarak kullanılır. Eskiden analjezik olarak kullanılırdı. Trikloro metan. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar