FOSFORLU Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


fosforluanlamı

sf. 1. Birleşiminde fosfor olan. 2. mec. Işıklı, parlak: “Beyoğlu, karanlık içinde fosforlu bir kaya gibi pırıl pırıl yanıyordu.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 3. mec. Alımlı, gösterişli.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

FOSFORLU ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KARANLIK: karanlık, -ğı(1. anlamı) a. 1. Işık olmama durumu: “Karanlıkta duyduğumuz çam kokularına artık yakınlaştığımız denizin rutubeti karışıyordu.” –H. S. Tanrıöver. 2. mec. Üzüntü, sıkıntı, perişanlık: “Demiştim ya; bütün memleketi bir yas karanlığı kaplamıştı.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 3. sf. Işıksız: “Gel, dayan, dayanabilirsen bu acıya / Gündüzü gecesi kadar karanlık / Bir boşluk içinde / Kalbin Devamını Oku

  • KARANLIĞI DEŞMEK (VEYA YIRTMAK): karanlığı deşmek (veya yırtmak)anlamı 1) karanlıkta görmeye çalışmak, aydınlığa çıkmak için çaba harcamak: “Gözleriyle sokakların karanlıklarını yırtmaya uğraşarak sinirli bir telaş içinde çırpınıyordu.” –H. R. Gürpınar. 2) mec. büyük sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak için çabalamak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • FOSFOR: fosfor(1. anlamı) Fr. phosphore a. kim. Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97, yoğunluğu 1,83 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan, sarımsak kokulu, zehirli bir element (simgesi P): Fosfor, hafif bir sürtüşme ile alev alev yanmaya başlar. Güncel Türkçe Sözlük fosfor(2. anlamı) İng. phosphorus Sembolü P, atom kütlesi : 30,974, atom numarası: 15, ametal özelliği gösteren,. azalan reaktiflik Devamını Oku

  • BİRLEŞİK AD: birleşik ad(1. anlamı) a. db. Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmış ad, birleşik isim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu, çuha çiçeği, duvar saati, fındık faresi, yer elması gibi. Güncel Türkçe Sözlük birleşik ad(2. anlamı) İng. compound noun (Derleme.. mürekkep isim, bileşik isim) Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş ad: Aslanağzı, başkent, kaptıkaçtı, cumartesi, sivrisinek, biçerdöver, imambayıldı vb. . BSTS / Dilbilgisi Terimleri Devamını Oku

  • FOSFORIŞI: fosforışı(1. anlamı) Fr. phosphore + T. ışı a. (fosfo’rışı) fiz. Bazı cisimlerin veya canlı varlıkların normal sıcaklığında hissedilir bir artış olmadan karanlıkta ışık verme özelliği. Güncel Türkçe Sözlük fosforışı(2. anlamı) İng. phosphorescence Uyarmanın bitiminden sonra çok kısa olmayan bir süre (yaklaşık olarak 10(üzeri-8) saniyeden çok) süren ışılışı. BSTS / Aydınlatma Terimleri Sözlüğü1973 fosforışı(3. anlamı) İng. phosphorescence Uyarımdan sonra, kabul edilebilir bir süre daha Devamını Oku

  • İÇ BAŞKALAŞIM: iç başkalaşım(1. anlamı) a. jeol. Püskürük magmaların, soğurdukları kültelerin etkisi altında, birleşimlerinden oluşan başkalaşım. Güncel Türkçe Sözlük iç başkalaşım(2. anlamı) İng. Endormorphism Komşu kayaç parçalarının sindirilmesi ya da içine sokulduğu kayaç çeperlerinin tepkisi ile, bir sokulma kayacının kendi içinde olan başkalaşım. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

  • KALAYLI: kalaylı(1. anlamı) sf. 1. Kalaylanmış (kap): “Bir salepçinin kalaylı güğümü tütüyordu.” –S. F. Abasıyanık. 2. İçinde kalay bulunan. 3. mec. Gösterişi ve süsü yapay olan. Güncel Türkçe Sözlük kalaylı(2. anlamı) İng. tinned Kalaylama işleminden geçmiş olan. BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ARKOZ: arkoz(1. anlamı) Fr. arkose a. jeol. Birleşiminde feldspat bulunan, kum taşı türünden bir tortul kayaç: Değirmen taşları sert arkozdan yapılır. Güncel Türkçe Sözlük arkoz(2. anlamı) Fr. arkose (jeoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 arkoz(3. anlamı) İng. arkose Bileşiminde % 30 ya da daha çok feldspat bulunan kumtaşı cinsinden bir tortul kayaç. (Özellikle derinlik kayaçları ve gnaysların ayrışmasından olur.) BSTS / Yerbilim Terimleri Devamını Oku

  • KARANLIĞA GÖMÜLMEK: karanlığa gömülmekanlamı 1) koyu karanlık içinde kalmak; 2) büyük sıkıntı ve keder içinde kalmak: “Türkiye’nin güneşi battı, karanlığa gömüldük.” –B. Felek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KAMERSİZ: kamersizanlamı sf. Aysız, ayı olmayan: “Hep kamersiz gecelerin karanlıkları içinde geçen beş seneden sonra parlak ve yeşil köyü pek hoşuna gitmişti.” –Ç. Altan. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar