FOSFORLAMA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


fosforlamaanlamı

İng. phosphorylation

ATP’de olan fosfat grubunun biyokimyasal sistemlerdeki bir organik moleküle bağlanması.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007


Sponsorlu Bağlantılar

FOSFORLAMA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • FOSFORLAMA: fosforlamaanlamı İng. phosphorylation ATP’de olan fosfat grubunun biyokimyasal sistemlerdeki bir organik moleküle bağlanması. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • KOVALENT MODİFİKASYON: kovalent modifikasyonanlamı İng. covalent modification Enzim molekülünün yapısındaki belirli serin, treonin veya tirozin amino asitlerinin hidroksil gruplarına bir fosfat grubunun eklenmesi veya bu yapılardan bir fosfat grubunun çıkarılması ve böylece enzim etkinliğinin düzenlenmesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • METİLÂSYON: metilasyon(1. anlamı) İng. methylation Herhangi bir molekülün yapısına metil grubunun katılması olayı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü metilâsyon(2. anlamı) İng. methylation Nükleotit dizisinde G bazından önce gelen sitozinin beşinci C atomuna metil grubunun bağlanması; bir bileşiğe metil grubunun bağlanması. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • ADENOZİN TRİFOSFAT: adenozin trifosfat, ATP, dATP(1. anlamı) İng. adenosine triphosphate Peş peşe üç fosfat grubu taşıyan riboz şekerine bağlı adenozinden oluşan bir nükleotit. Riboz şekeri yerine deoksiriboz bulunduğu durumda dATP oluşur. Enerji yüklü olan bu molekül enerji kaynağı olarak, bütün canlıların metabolik reaksiyonlarında fotosentez ve oksidatif fosforilâsyon sırasında adenozin difosfata (ADP) dönüşerek enerji ve fosfat (Pi) ve adenozin monofosfata Devamını Oku

  • BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI: biyokimyasal oksijen ihtiyacı, BOD(1. anlamı) İng. biochemical oxygen demand Suda biyolojik olarak parçalanabilen organik maddenin ölçüsü. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 biyokimyasal oksijen ihtiyacı(2. anlamı) İng. biochemical oxygen demand Atık suların içerisinde bulunan organik maddelerin ayrışmaları için bakteriler tarafından kullanılan oksijen miktarı.( Atık suların kirliliklerini belirlemede kullanılan bir değişken) BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • TRANSAMİNASYON: transaminasyon(1. anlamı) İng. transamination Amino grubunun (NH2) bir molekülden diğer bir moleküle taşınması. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 transaminasyon(2. anlamı) İng. Transamination Amino gruplarının enzimler tarafından bir molekülden diğerine iki yönlü aktarılması. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 transaminasyon(3. anlamı) İng. transamination Amino grubunun, transaminaz aracılığıyla bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçişi veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü transaminasyon(4. anlamı) İng. transamination Bir Devamını Oku

  • KALSİYUM FOSFAT: kalsiyum fosfat(1. anlamı) a. kim. Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat. Güncel Türkçe Sözlük kalsiyum fosfat(2. anlamı) İng. calcium phosphate 1.Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. 2.Aşağıdaki üç kalsiyum fosfattan biri. Hepsi saf halde beyaz renkli tozdur. Ca(H2PO4)2, asit kalsiyumfosfat, kalsiyumdihidrojen fosfat, monokalsiyum fosfat isimleriyle adlandırılır. Gübre, plastiğe sağlamlık kazandırmak ve kabartma tozu olarak kullanılır. CaHPO4, kalsiyum hidrojenfosfat, Devamını Oku

  • AMİTLER: amitleranlamı İng. amides 1.-CONH2 grubu içeren organik bileşikler, örneğin formamit, HCONH2, benzamit, PhCONH2. Amitler karbosilik asitlerin OH grubunun NH2 grubu ile yer değiştirmesinden veya amonyakta H grubunun açil grubu ile yer değiştirmesinden oluşurlar. 2.Amonyak molekülünde H atomu ile metal atomunun yer değiştirmesinden oluşan bileşikler, örneğin sodyum amit, NaNH2. Uygun asitlerin amonyum tuzlarının dehidratlaşmasından (susuzlaşmasından), halojen anhidritler ve Devamını Oku

  • AKTİFLEŞMİŞ MOLEKÜL: aktifleşmiş molekülanlamı İng. activated molecule Aktive olmuş molekül; yüksek enerjili fosfat bağı yüklenmiş ve böylece diğer bir molekülle kendiliğinden birleşmeye hazır bir molekül. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • AKTİFLEŞMİŞ MOLEKÜL: aktifleşmiş molekülanlamı İng. activated molecule Aktive olmuş molekül; yüksek enerjili fosfat bağı yüklenmiş ve böylece diğer bir molekülle kendiliğinden birleşmeye hazır bir molekül. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar