FİZYOLOJİK RUHBİLİM Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


fizyolojik ruhbilim(1. anlamı)

İng. physiological psychology

Genel ruhbilimin, beden yapısı ile görevleri arasındaki ilişkileri inceleyen ve bu ilişkiler sonucu ortaya çıkan davranımları araştıran kolu.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974fizyolojik ruhbilim(2. anlamı)

İng. physiological psychology

Fizyoloji süreçleriyle davranışlar arasında ilişki kuran bir ruhbilim dalı.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

FİZYOLOJİK RUHBİLİM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HAYVAN RUHBİLİMİ: hayvan ruhbilimi(1. anlamı) İng. animal psychology Hayvan davranımlarını deneysel yöntemlerle inceleyen ve inceleme sonuçlarını çok kez insan davranımları açısından da değerlendirmeye çalışan ruhbilim kolu. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 hayvan ruhbilimi(2. anlamı) İng. animal psychology Davranışın incelenmesinde hayvanları denek olarak kullanan, bu hayvanların davranışını araştırma konusu yapan ruhbilim dalı. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • FİZYOLOJİK SINIR: fizyolojik sınır(1. anlamı) İng. physiological limit Öğrenilen bir işin, becerinin ve işlemin sürekli alıştırma ile geliştirilebileceği en son nokta. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 fizyolojik sınır(2. anlamı) İng. physiological limit Ek alıştırma ve yinelemeler yoluyla daha ileri bir yeterlik düzeyinin sağlanamadığı sınır. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • FİZYOLOJİK YAŞ: fizyolojik yaş(1. anlamı) İng. physiological age 1. insanlarda kas, iskelet ve salgı bezlerinin gelişme düzeyine göre hesaplanan yaş. 2. Özellikle cinsel olgunlukla ilişkili olarak bir kimsenin fizyolojik görevler bakımından içinde bulunduğu yaş. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 fizyolojik yaş(2. anlamı) İng. physiological age Cinsel olgunluğa girişin ortalama yaşına göre, bireyin erinliğe girişinde, takvim yaşı açısından gösterebileceği değişkenlik. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • FİZYOLOJİK YAŞ: fizyolojik yaş(1. anlamı) İng. physiological age 1. insanlarda kas, iskelet ve salgı bezlerinin gelişme düzeyine göre hesaplanan yaş. 2. Özellikle cinsel olgunlukla ilişkili olarak bir kimsenin fizyolojik görevler bakımından içinde bulunduğu yaş. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 fizyolojik yaş(2. anlamı) İng. physiological age Cinsel olgunluğa girişin ortalama yaşına göre, bireyin erinliğe girişinde, takvim yaşı açısından gösterebileceği değişkenlik. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • FİZYOLOJİK GÜDÜ: fizyolojik güdüanlamı İng. physiological motive Bedenin su ya da besin gibi belirli bir fizyolojik gereksinmesine dayanan güdü. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • FİZYOLOJİK GELİŞİM: fizyolojik gelişimanlamı İng. physiological growth Canlı bir varlığın ya da herhangi bir örgenin görevsel bakımdan zamanla değişikliğe uğraması, gelişme göstermesi. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • EĞİTİM RUHBİLİMİ: eğitim ruhbilimi(1. anlamı) İng. educational psychology 1. Eğitimle ilgili ruhsal sorunları inceleyen; araştırmaların sonunda elde edilen bulgulara dayanılarak saptanan ilke ve kurallardan çocuklar ile yetişkinlerin eğitimlerinde nasıl yararlanılacağını gösteren ruhbilim dalı. 2. Öğrenme sürecini ve bu sürecin niteliklerini ayrıntılarıyle inceleyen ruhbilim alanı. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 eğitim ruhbilimi(2. anlamı) İng. educational psychology Eğitim uygulamaları ve bunlarla ilgili sorunların çözümünde yararlanılan Devamını Oku

  • ASKERLİK RUHBİLİMİ: askerlik ruhbilimi(1. anlamı) İng. military psychology Silâhlı kuvvetlere alınacak kimselelerin seçiminde, yetiştirilmesinde ve görevlendirilmesinde; ordunun barış ve savaş sırasında içgücünün sağlam tutulmasında uyulması gereken ruhsal ilke ve yöntemleri inceleyen ruhbilim kolu. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 askerlik ruhbilimi(2. anlamı) İng. military psychology Silâhlı kuvvetlerin ruhbilimle ilgili sorunlarını çözümlemek için geliştirilen uygulamalı bir ruhbilim dalı. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ERGENLİK RUHBİLİMİ: ergenlik ruhbilimianlamı İng. adolescent psychology 14-18 yaşları arasındaki gençlerin bedensel, anlıksal, duygusal ve toplumsal gelişimlerini inceleyen ruhbilim dalı. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • FİZYOLOJİK TEPKİ: fizyolojik tepkianlamı İng. physiological reaction Bir uyaran karşısında bir bütün olarak bedende ya da bir örgende oluşan değişme. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar