FIRSAT ÖĞRETİMİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


fırsat öğretimianlamı

İng. incidental teaching

Çok az rastlanan ya da bir daha rastlanılacağı düşünülmeyen durum ve olaylar karşısında ders programı ya da planında gerekli değişiklikler yaparak öğrencilerin birtakım değerli yaşantılar elde etmesine olanak sağlayan öğretim etkinliği.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

FIRSAT ÖĞRETİMİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÖĞRETİM YÖNTEMİ: öğretim yöntemianlamı İng. teaching method 1. Öğrencilerin özellikleri, ders araç ve gereçleri ile tüm öğrenme durumu göz önünde tutularak saptanan ve izlenen mantıklı yol. 2. Öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi ve öğretim gereçlerinin kullanılması bakımından ölçünleşmiş olan yol. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • GELENEKSEL ÖĞRETİM PROGRAMI: geleneksel öğretim programıanlamı İng. tradional curriculum Genellikle akademik ve daha çok kültürel dersler ile konuları kapsayan ve kuramsal çalışmalara olanak sağlayan öğretim programı. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • KÜME ÖĞRETİMİ: küme öğretimianlamı İng. group teaching 1. Programda yer alan konu ya da ünitelerin birlikte işlenmeden önce, ilgi ve yeteneklerine göre kümelere ayrılan öğrencilerce in celenmesi ve sınıfa sunulması temeline dayanan bir öğretim yolu. 2. Tek öğretmenli okullarda ya da birleştirilmiş sınıflarda yaş, başarı ve yetenekleri bakımından farklı oldukları halde topluca ders gören öğrencilere, onları ilgi ve yeteneklerine Devamını Oku

  • TELEVİZYON ÖĞRETİMİ: televizyon öğretimianlamı İng. television education (teaching) TV. Televizyon diline yabancı olan kimselere bu dilin özelliklerini öğretmek, televizyonu bir anlatım aracı ve sanat olarak belletmek amacını güden öğretim. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • İKİLİ ÖĞRETİM: ikili öğretimanlamı İng. double-session teaching Öğrencilerden bir bölüğünün sabahleyin, bir bölüğünün de öğleden sonra ders gördüğü okullarda uygulanan öğretim. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • AÇIK HAVA ÖĞRETİMİ: açık hava öğretimianlamı İng. open-air instruction Öğretim programlarında yer alan kimi derslerin ya da ders konularının derslik dışında açık havada işlenmesi. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ABECE ÖĞRETİMİ: abece öğretimianlamı İng. literacy training Çocuklara ya da yetişkinlere okuma yazma ile ilgili ilk ve temel becerileri kazandırmak amacını güden öğretim. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ: özel öğretim yöntemlerianlamı İng. special methods of teaching 1. Türlü eğitim kurumlarının programlarında yer alan derslerin öğretimine ilişkin ilke, yöntem ve teknikleri açıklayan bilgi dalı. 2. Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarına ileride okutacakları derslerle ilgili olarak verilen yöntem bilgileri. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • İLKÖĞRETİM: ilköğretim(1. anlamı) a. (i’lköğretim) Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim, zorunlu öğrenim: “İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur…” –Anayasa. Güncel Türkçe Sözlük ilköğretim(2. anlamı) İng. primary education, elementary education 1. Birkaç öğrenim basamağından oluşan örgün eğitim dizgesinin, okuyup yazmayı, aritmetiği, iyi bir yurttaş olmak için en Devamını Oku

  • ORTAÖĞRETİM: ortaöğretim(1. anlamı) a. (orta’öğretim) 1. İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş. 2. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat: “Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar