FİLAROİDİDAE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Filaroididaeanlamı

Memelilerde solunum yolu enfeksiyonuna neden olan önemli nematod ailesi. Bu aile içerisinde bulunan Filaroides cinsi veteriner hekimlik açısından önem arz etmektedir.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

FİLAROİDİDAE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DİOCTOPHYMİDAE: Dioctophymidaeanlamı Memelilerde böbrek ve periton boşluğunda bulunan ve yalnızca Dioctophyma cinsini içeren nematod ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HYMENOLEPİDİDAE: Hymenolepididaeanlamı Cyclophyllidea takımında, Cestoda alt sınıfında bulunan kuşlarda, insan dâhil memelilerde enfeksiyona neden olan, medikal açıdan önemli olan Hymenolepis cinsini içeren sestod ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPPOBOSCİDAE: Hippoboscidaeanlamı Memelilerde ve kuşlarda parazitlenen kimileri kanatlı, kimileri kanatsız olan Hippobosca, Melophagus ve Pseudolynchia cinslerini içeren sinek ailesi. Bu ailede bulunan türler dorso-ventral basık bir vücuda ve segmentasyon göstermeyen yumuşak deri biçiminde bir karna, delici-emici ağız organellerine, kıl ve tüylere tutunmaya yarayan güçlü pençelere sahip ve konakları üzerinde uzun süre kalan sinekler olup Hippobosca ve Melophagus Devamını Oku

  • ANCYLOSTOMATOİDEA: Ancylostomatoideaanlamı Ancylostoma, Necator, Bunostomum, Gaigeria ve Uncinaria olmak üzere 5 cinsi bulunan, insan, sığır, koyun, keçi, köpek, tilki, kurt gibi memelilerde enfeksiyona neden olan, hayvanlarda parazitlenen kimi türleri insanlarda deri-larva göçüne neden olan paraziter nematod üst ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SARCOCYSTİDAE: Sarcocystidaeanlamı Eimeriidae takımında bulunan insan dâhil memelilerde ve kuşlarda parazitlenen, ara konaklarında doku kisleri oluşturan, Neospora, Sarcocystis ve Toxoplasma gibi üç önemli cinsi içeren paraziter bir protozoa ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİPYLİDİİDAE: Dipylidiidaeanlamı Cyclophyllidea takımında bulunan, memeli, kuş ve yılanlarda parazitlenen, Dipylidium cinsi medikal öneme sahip, geçmişte Dilepididae olarak adlandırılan sestod ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİPYLİDİİDAE: Dipylidiidaeanlamı Cyclophyllidea takımında bulunan, memeli, kuş ve yılanlarda parazitlenen, Dipylidium cinsi medikal öneme sahip, geçmişte Dilepididae olarak adlandırılan sestod ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SARCOPTİDAE: Sarcoptidaeanlamı Astigmata takımında, Sarcoptoidea üst ailesinde bulunan yavaş hareket eden, kuş ve memelilerde zorunlu parazit olarak bulunan akar ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SARCOPHAGİDAE: Sarcophagidaeanlamı Diptera takımında bulunan Sarcophaga ve Wohlfahrtia cinsleri insan ve hayvanlarda miyazise neden olan sinek ailesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • THERİDİİDAE: Theridiidaeanlamı Labidognatha alt takımında bulunan, zehirleri insanlarda ölümlere neden olabilen, Latrodectus gibi medikal öneme sahip cinsi içeren küçük siyah renkli örümcekler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar