FELSEFE YAPMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


felsefe yapmakanlamı

1) olayların sebep ve sonuçları üzerine kendince soyut birtakım düşünceler ileri sürmek: “Sana su şehirlerinin felsefesini yaptım.” –H. C. Yalçın. 2) bilgiçlik taslamak: “Saldırmak onun içgüdülerinden biridir ve yöntemi çekiçle felsefe yapmaktır.” –S. Birsel.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

FELSEFE YAPMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • FELSEFE: felsefe(1. anlamı) Ar. felsefe a. 1. Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması: “Felsefe diliyle söylersek her ozan bir fenomendir yani olgudur.” –N. Cumalı. 2. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü: Tarih felsefesi. Hukuk felsefesi. 3. Bir filozofun, bir felsefe okulunun, bir çağın öğretisi: Sokrates felsefesi. 4. Dünya görüşü: “Yargılarınızı, felsefenizi kendinize saklayıp Devamını Oku

  • ÇEKİÇ: çekiç, -ci(1. anlamı) a. 1. Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kullanılan saplı bir el aleti: “Saldırmak onun içgüdülerinden biridir ve yöntemi çekiçle felsefe yapmaktır.” –S. Birsel. 2. sp. Yaklaşık 1,20 metre uzunluğundaki madenî tele bağlı ve ağırlığı 7,257 kilogram olan gülle. Güncel Türkçe Sözlük çekiç(2. anlamı) Fr. Marteau BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu çekiç(3. anlamı) İng. Hammer Tokmak, sap ile tutaktan Devamını Oku

  • GAF YAPMAK: gaf yapmakanlamı bilmeden yersiz bir davranışta bulunmak veya başkasını incitecek söz söylemek, pot kırmak, çam devirmek: “Birden yaptığı gafı anlayıp suspus oldu.” –E. Şafak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DOGMATİK FELSEFE: dogmatik felsefeanlamı a. fel. Eleştirmeciliğin ve kuşkuculuğun tersine olarak her türlü inkâr ve kuşkunun üstünde tutulan birtakım ilkeleri benimseyen felsefe. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GAYTAZLIK YAPMAK: gaytazlık yapmakanlamı İşte oyalanmak, hile yapmak, tembellik yapmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • MANEVRA YAPMAK: manevra yapmakanlamı 1) bir araca istenilen hareketi yaptırmak: “Yolun iki tarafına arabalar park ettiği için çöp kamyonu kolay manevra yapamaz ve muhakkak trafik kilitlenirdi.” –E. Şafak. 2) ask. askerî birlikler savaş denemesi yapmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • AZMAN YAPMAK: azman yapmakanlamı Arıların saldırgan olması. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • FELSEFE YÖNTEMİ: felsefe yöntemianlamı İng. philosophical method Bulguların tutarlılığını denetlemek, türlü bulguları geniş düşünce örüntülerine yerleştirmek ya da bu örüntülerle olan ilişkilerini belirtmek, yani gerçeklere erişmek, araştırmaların ve bilimin temel konutlarını incelemek ve kurallara bağlamak, benimsenebilecek mantık ilkelerini önermek gibi özellikleri bulunan, gerçekler ile değerler üzerinde incelemeler yapılırken baş vurulan yol. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • KAYINTI YAPMAK: kayıntı yapmakanlamı Atıştırmak, açlığını bastırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KAYINTI YAPMAK: kayıntı yapmakanlamı Atıştırmak, açlığını bastırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar