EYTİŞME Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


eytişme(1. anlamı)

Fr. Débat

Toplantılarda, hasımların sıra ile söz söyliyerek yaptıkları tartışma (EYTİŞMEK, Débattre).

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948eytişme(2. anlamı)

Osm. münazara

1. Belli kural ve yöntemelere uyularak yapılan tartışma. 2. Divan çağında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı abartan yazı türü. Ör. münazafa-i bahar ü şita

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

EYTİŞME ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • EYTİŞİMSEL YÖNTEM: eytişimsel yöntemanlamı İng. dialectic method 1. Bir konu ya da yaşantı ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve yanlış anlamaları sona erdiren, tartışmalara öğrencilerin katılmasını ve böylece öğrenciler arasında canlı bir etkileşimin doğmasını sağlayan öğrenme ve öğretme yöntemi. 2. Karşıt kavramları bir arada düşünmek ve tartışmak yoluyla gerçeği bulmayı amaç edinen bir felsefe ya da düşünme yöntemi. BSTS Devamını Oku

  • EYTİŞİM: eytişim(1. anlamı) a. Diyalektik. Güncel Türkçe Sözlük eytişim(2. anlamı) İng. dialectic Karşılıklı savların ileri sürüldüğü bilimsel konuşmaları yönetme ve yürütme sanatı. 2. Fichte, Hegel ve Marx gibi filozofların, kavramların karşıtlarıyle birlikte düşünülerek gerçeğin bulunabileceği yolundaki görüşlerine verilen ad. 3. Genel anlamda Sokrates’in soru sorma ve soruları karşılama temeline dayalı öğretim yöntemine benzer bir tartışma yolu. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 eytişim(3. Devamını Oku

  • EYTİŞİMSEL: eytişimselanlamı sf. Eytişimle ilgili. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • EYTİŞİMSEL ÖZDEKÇİLİK: eytişimsel özdekçilikanlamı İng. dialectical materialism Marx’in, Engels’le birlikte geliştirdiği, Hegel’in eytişimsel gelişme düşüncesini ilke olarak alıp, bunu, kendi deyişle, “başaşağı” eden, felsefe öğretisi: Evreni devinim içindeki özdekten oluşmuş bir bütün olarak göz önüne alan “evren üzerine genel kuram”. Bu kuramda şu ilkeler yer alır: a. Evrenin yapısı özdekseldir; özdek, bilincin dışında ve bilinçten bağımsız bir gerçeklik olarak Devamını Oku

  • EYTİŞİMSEL ÖZDEKÇİLİK: eytişimsel özdekçilikanlamı İng. dialectical materialism Marx’in, Engels’le birlikte geliştirdiği, Hegel’in eytişimsel gelişme düşüncesini ilke olarak alıp, bunu, kendi deyişle, “başaşağı” eden, felsefe öğretisi: Evreni devinim içindeki özdekten oluşmuş bir bütün olarak göz önüne alan “evren üzerine genel kuram”. Bu kuramda şu ilkeler yer alır: a. Evrenin yapısı özdekseldir; özdek, bilincin dışında ve bilinçten bağımsız bir gerçeklik olarak Devamını Oku

  • EYTİŞ: eytişanlamı Hatır sorma. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SU YAŞIL EYTİ AZALIMI: su yaşıl eyti azalımıanlamı Fr. Hypochlorhydrie BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • EYTİ ÇOR İŞEM: eyti çor işemanlamı Fr. oxalurie BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • EYTİŞ DÜZELTİM: eytiş düzeltimanlamı Fr. Orthophonie BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • ÖRTÜŞME: örtüşme(1. anlamı) a. Örtüşmek durumu veya biçimi. Güncel Türkçe Sözlük örtüşme(2. anlamı) İng. overlapping BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü örtüşme(3. anlamı) İng. coincidence İki şeyin birbiriyle tam olarak uyuşması; iki olayın aynı zamana rastlaması. Karşıtlıkların örtüşmesi (Lat. conincidentia oppositorum): İlk olarak Nicolaus Cusanus’un kullandığı bu kavram, düşünce olarak eskidir. Karşıtlıkların örtüşmesi şu anlamlarda kullanılır: 1. Fizikötesi ve dinsel anlamda bütün karşıtların Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar