ETMEME Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


etmemeanlamı

Az süt veren sağmal hayvan.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ETMEME ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KABUL ETMEME: kabul etmemeanlamı İng. non acceptation Bir ödeğin ilgisilince kabul edilmemesi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEMEYİ KABUL ETMEME: ödemeyi kabul etmemeanlamı İng. refusal to pay Bir paranın ödenmesi gerekli iken karşıtının buna yanaşmaması. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖDEMEYİ KABUL ETMEME: ödemeyi kabul etmemeanlamı İng. refusal to pay Bir paranın ödenmesi gerekli iken karşıtının buna yanaşmaması. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • YİĞE: yiğe(1. anlamı) 1. Hırsız, zarar veren (hayvan, insan için). 2. Rahat otlamayan, sağına soluna saldıran (hayvan). 3. Bir yerde duramayan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yiğe(2. anlamı) Hak etmediği parayı alan, yiyici. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • SAĞAN: sağan(1. anlamı) Bakırdan yapılmış, derinliği az yemek kabı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sağan(2. anlamı) Sağmal hayvan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sağan(3. anlamı) Süt veren, sağılan hayvan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sağan(4. anlamı) Sahan, tabak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Sağan(5. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: ErkekHızlı uçan, uzun dar kanatlı küçük kuş. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • OĞURSAK: oğursak(1. anlamı) 1. Süt veren koyun. 2. Kısır hayvan. 3. bk.öğürsek-1. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü oğursak(2. anlamı) Çiftleşmek isteyen dişi sığır, kısrak vb. hayvan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • AĞARANLIK: ağaranlıkanlamı Koyun, keçi gibi süt veren hayvan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KABUL ETMEME UYARISI: kabul etmeme uyarısıanlamı İng. protest non acceptation İlgilisince kabul edilmeyen bir ödek için bu olayı belgelendirmek amacıyla noter eliyle yapılan uyarı. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KATINTI: katıntı(1. anlamı) a. 1. Birbirine katılmış karışık şeylerin her biri: Birçok dillerin katıntısı bir lehçe. 2. sf. hlk. Hayvan sürüsüne dışarıdan gelip katılan (hayvan). Güncel Türkçe Sözlük katıntı(2. anlamı) Hayvan sürüsüne dışardan katılan hayvan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü katıntı(3. anlamı) 1. Yabancı madde. 2. Sürüye dışardan katılan hayvan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DAMIZLIK: damızlık, -ğı(1. anlamı) a. 1. hlk. Maya: Yoğurt damızlığı. Peynir damızlığı. 2. sf. Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan): “Çiftliğime damızlık bir boğa yahut arabama at almıyorum ki.” –H. C. Yalçın. Güncel Türkçe Sözlük damızlık(2. anlamı) 1. Pekmez, yoğurt, peynir vb. şeyleri yapmaya yarayan maya. 2. Süt veren hayvan, (koyun, keçi vb.). 3. Harcanacak şeylerin tekrar Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar