ESLAH Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


eslahanlamı

< Ar. eslah/esliha: silahlar; eslah (?)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ESLAH ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SİLAHLIK: silahlık, -ğıanlamı a. 1. Kışlada erlerin silahlarını yerleştirip bıraktıkları yer. 2. esk. Tabanca, bıçak vb. silahları yerleştirmek için kullanılmış olan, kat kat, enli, meşin kemer. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GÜÇSÜZ DÜŞMEK: güçsüz düşmekanlamı gücü yetmemek: “Silahlarından birini elinden bırakmış, güçsüz düşmüştür.” –N. Cumalı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÇELİK BAŞLIK: çelik başlık, -ğıanlamı a. ask. Hafif piyade silahlarının, havan ve top mermi parçalarının etkilerine karşı başı korumak için giyilen özel başlık. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÖBÜRLERİ: öbürlerianlamı zm. Ötekiler, öbür kişiler veya şeyler, diğerleri: “Öbürleri, elleri silahlarında bu oyunu seyrediyorlardı.” –Ö. Seyfettin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ERİŞEBİLMEK: erişebilmekanlamı (-e) Erişme imkânı veya olasılığı bulunmak: “Çatışma çıkacağını sanmıyorum ama silahlarınız kolay erişebileceğiniz bir yerde olsun.” –A. Ümit. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ŞEREF SÖZÜ: şeref sözüanlamı a. Namus sözü: “Vatan için, hürriyet için birbirine verdikleri şeref sözünü tutacaklar, gerekirse bu uğurda silahlarını da kullanacaklar.” –E. C. Güney. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GEÇİM: geçim(1. anlamı) a. 1. Geçinme işi, geçinme araçları, geçinme, maişet: “Geçimini dülgerlikle sağlardı.” –N. F. Kısakürek. 2. Anlaşma, uyum: Aralarında geçim yok. Güncel Türkçe Sözlük geçim(2. anlamı) Fr. Transfert BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu geçim(3. anlamı) Geçim. || keçim Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü geçim(4. anlamı) Dirlik, düzen, geçinme Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü geçim(5. anlamı) Nafaka Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü geçim(6. anlamı) İng. living, cost of living Yaşamak için gerekli araçları sağlama Devamını Oku

  • SİLAHSIZLANDIRMAK: silahsızlandırmakanlamı (-i) Silahsızlanmasına sebep olmak, silahsızlanmasını sağlamak, silahlarını bıraktırmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SİLAHTAR: silahtar(1. anlamı) Ar. sil¥§ + Far. -d¥r a. (silahta:rı, l ince okunur) tar. Osmanlılar döneminde padişah, sadrazam, vezir vb. devlet büyüklerinin silahlarına bakan ve koruyan kimse. Güncel Türkçe Sözlük Silahtar(2. anlamı) Kayseri ili, Felâhiye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • KADINLIK: kadınlık, -ğıanlamı a. 1. Kadın olma durumu: Onun kadınlığına saygı gösterdim. 2. Kadının gerekli erdem ve nitelikleri taşıması durumu: “Kendisinden uzak duran kadın şimdi ona sokuluyor, kadınlığının bütün silahlarını birbiri arkasından tecrübe ediyordu.” –A. H. Tanpınar. 3. Dişiliğin özelliklerini kullanma durumu: “O, sonra kadınlığını ispat eder, parasını geri alır.” –B. Felek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar