EŞİT ÜCRET İLKESİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


eşit ücret ilkesianlamı

İng. principle of equal wages

Aynı işi yapan işçilerin, cinsiyet ve işkolu ayrımı olmaksızın eşit ücret almaları.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

EŞİT ÜCRET İLKESİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • EŞİT ÜCRET İLKESİ: eşit ücret ilkesianlamı İng. principle of equal wages Aynı işi yapan işçilerin, cinsiyet ve işkolu ayrımı olmaksızın eşit ücret almaları. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • EŞİT ÜLEŞTİRME İLKESİ: eşit üleştirme ilkesianlamı İng. equal distribution principle İlkel toplumda üretimin topluluk üyeleri arasında eşit bir biçimde paylaştırılması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VERGİDE UYGUNLUK İLKESİ: vergide uygunluk ilkesianlamı İng. conformity principle of taxation, compliance principle of taxation Verginin tahsil zamanı ve biçiminin, mükellefin ödeme gücüne en uygun durumda olmasını öngören vergileme ilkesi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ÜCRET FONU: ücret fonuanlamı İng. wage fund Ücret fonu kuramının dayandığı, işçilerin ücret ödemeleri için önceden ayrılan ve işlendirme olanaklarını belirleyen fon. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ÖRGÜT İLKESİ: örgüt ilkesianlamı İng. principle of organization Bir biçimin öğelerinin, örüntüyü aynı derecede etkilemedikleri ilkesi. BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÖDEME GÜCÜ İLKESİ: ödeme gücü ilkesianlamı İng. ability to pay principle, principle of ability to pay 1. Vergilemenin bireylerin ödeme gücüne uygun bir biçimde yapılması gerektiğini ifade eden bir vergileme ilkesi. 2. Kaynağı bol olanların kamu projelerine daha fazla katkı vermesi gerektiği ilkesi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • AÇIKLIK İLKESİ: açıklık ilkesianlamı İng. principle of publicity Kamu görevi yapan kimi kurumların gördükleri işlerin ve özellikle görüşmelerin herkese açık bulundurulması ilkesi. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • VERGİDE GENELLİK İLKESİ: vergide genellik ilkesianlamı İng. generality principle of taxation Bir toplumda bireyler arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın herkesten vergi alınmasını öngören vergileme ilkesi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VERGİDE İKTİSADİLİK İLKESİ: vergide iktisadilik ilkesianlamı İng. economical principle of taxation Verginin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin en düşük düzeyde tutulması ve ayrıca verginin tahsil giderlerinin en aza indirilmesini öngören vergileme ilkesi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • HAZCILIK İLKESİ: hazcılık ilkesianlamı İng. hedonistic principle İnsan davranışlarını, duydukları hazzın yönlendirdiğini savunan felsefi ve psikolojik görüş. krş. hazcılık BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar