EPİGENETİK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


epigenetikanlamı

İng. epigenetic

(Yun. epi: üzerinde; genesis: soy, döl) Genotipi değiştirmeden fenotipin değiştirilmesi, fenotipi ve genotipi bağlayan olaylar zinciri.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998


Sponsorlu Bağlantılar

EPİGENETİK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GENETİK: genetik, -ği(1. anlamı) Alm. Genetik a. Kalıtım bilimi. Güncel Türkçe Sözlük genetik(2. anlamı) bk. kalıtım bilimi BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 genetik(3. anlamı) İng. genetics İnsan, hayvan ve bitkilerde soya çekim, evrim ve değişim olaylarını inceleyen biyoloji dalı. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 genetik(4. anlamı) bk. jenetik. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 genetik(5. anlamı) İng. genetic 1. Genlerle ilgili, genlerin belirlediği, genlerle geçen, 2. Kalıtım bilimi, gen bilimi. BSTS Devamını Oku

  • GENETİK: genetik, -ği(1. anlamı) Alm. Genetik a. Kalıtım bilimi. Güncel Türkçe Sözlük genetik(2. anlamı) bk. kalıtım bilimi BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 genetik(3. anlamı) İng. genetics İnsan, hayvan ve bitkilerde soya çekim, evrim ve değişim olaylarını inceleyen biyoloji dalı. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 genetik(4. anlamı) bk. jenetik. BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 genetik(5. anlamı) İng. genetic 1. Genlerle ilgili, genlerin belirlediği, genlerle geçen, 2. Kalıtım bilimi, gen bilimi. BSTS Devamını Oku

  • GENETİK HARİTA: genetik harita(1. anlamı) İng. genetic maps Genlerin kromozomlar üzerinde hat şeklindeki dizilişini gösteren harita. Haritadaki ufaklıklar cm (senti Morgan) olarak belirtilir. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 genetik harita(2. anlamı) İng. genetic map Genlerin kromozomlar üzerinde hat biçimindeki dizilişini gösteren harita. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EKLEMELİ GENETİK DEĞİŞME: eklemeli genetik değişmeanlamı İng. additive genetic variance Genlerin eklemeli etkisinden dolayı fenotip üzerinde değişiklik meydana getiren genetik değişme. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • EPİFİZ: epifiz(1. anlamı) İng. pineal gland, epiphysis (Yun. epi: üzerinde; phyein: büyümek) 1. Omurgalılarda, birinci beyin karıncığından uzamış ve endokrin faaliyeti olan, vazotosin ve üreme olaylarını kontrol altında tutan melâtonin salgılayan bir bez. Pineal bez. 2. Uzun kemiklerin uç bölgesi. 3.Parapineal organ. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 epifiz(2. anlamı) İng. pineal gland, epiphysis Beynin tabanında bulunan bir iç salgı bezi, pineal bez. BSTS Devamını Oku

  • GENETİK İŞARET: genetik işaretanlamı İng. genetic marker Aynı kromozom üzerinde birbiriyle ilgili genlerin birbiriyle yakın biçimde yerleşik olması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EPİKORMİK: epikormikanlamı İng. epicormic (Yun. epi: üzerinde; kormos: gövde) Uyuyan bir tomurcuğun büyümesi. Yangından sonra yaprakların kaybolması ile birlikte kabuk altındaki meristemlerde büyüme olayının başlaması ile yeniden yapraklanma. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • EPİKOTİL: epikotilanlamı İng. epicotyl (Yun. epi: üzerinde; kotyle: kâse) Apikal meristemde sonlanan, bazen bir ya da birkaç genç yaprak taşıyan, kotiledonun üzerinde genç bitki embriyosunun gövdeye benzer ekseni. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • GENETİK İZOLÂSYON: genetik izolâsyonanlamı İng. genetic isolation Populasyondaki gen havuzunun özelleşmesi sonucunda tür içi formların gelişmelerinde farklılık olması. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • EPİFİT: epifit(1. anlamı) Fr. épiphyte a. bit. b. Üst bitken. Güncel Türkçe Sözlük epifit(2. anlamı) İng. epiphyte (Yun. epi: üzerinde; phyton: bitki) 1. Bir bitkinin dış yüzeyinde yaşayan fakat ondan su ya da besin almayan bitki. 2. İnsan ya da hayvan üzerinde yaşayan ektoparazit bir bitki. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 epifit(3. anlamı) İng. epiphyte Bitki üzerinde yaşayan. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar