ENVA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


enva(1. anlamı)

Ar. env¥¤

ç. a. (enva:) esk. Türler, çeşitler.

Güncel Türkçe Sözlükenva(2. anlamı)

İng. species

Bitkilerden elde edilen parçaların kendileriyle veya diğer bazı maddelerle yaptıkları karışımlara verilen ad.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ENVA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ENVAİÇEŞİT: envaiçeşitanlamı Ar. env¥¤ + Far. çeş³den sf. (enva:içeşit) Envaitürlü: “Şimdiye değin, envaiçeşit sebepten ötürü sayısız kez iğrenmişti.” –E. Şafak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ENVAİTÜRLÜ: envaitürlüanlamı sf. (enva:itürlü) Çok değişik türleri olan, çeşitli çeşitli, türlü türlü, envaiçeşit, envaiçeşitli. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ENVAİÇEŞİTLİ: envaiçeşitlianlamı sf. Envaitürlü. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BRİKET: briket(1. anlamı) Fr. briquette a. 1. Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakacak. 2. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi: “Çocuklar taşları, kırılmamış briketleri, tuğlaları çarçabuk bir yana yığdılar.” –L. Tekin. 3. Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi. Güncel Türkçe Sözlük briket(2. anlamı) İng. Briquette Küçük tanecikler halinde bulunan Devamını Oku

  • MISIR ISLATMA SUYU: mısır ıslatma suyuanlamı İng. corn wetting water Mısırdan nişasta elde edilmesi sırasında tanelerin ıslatılmasında kullanılan suyun süzülmesiyle elde edilen yan ürün. Düşük sıcaklık derecesi ve basınç altında yoğunlaştırılmasıyla mezoferm adı verilen proteince zengin ürün elde edilir, mezoferm. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KURU BİRA MAYASI: kuru bira mayasıanlamı İng. dry brewers, dry yeast Bira üretiminde yan ürün olarak elde edilen, Saccharomyces‘in kurutulmasıyla elde edilen, fermantasyon yeteneği olmayan ve en az % 35 ham protein içeren bir maya. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜRÜN: ürün(1. anlamı) a. 1. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. 2. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. 3. mec. Eser: Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi. 4. mec. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Güncel Türkçe Sözlük ürün(2. anlamı) Fr. Produit BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu ürün(3. anlamı) Fr. Production BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu ürün(4. anlamı) 1. Otlakta, dağda, Devamını Oku

  • ARİTMETİK ORTALAMA: aritmetik ortalama(1. anlamı) İng. arithmetic mean Bir diziyi oluşturan sayısal değerler toplamının o dizide yer alan değerler sayısına bölünmesiyle elde edilen sonuç. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 aritmetik ortalama(2. anlamı) İng. arithmetic mean BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü aritmetik ortalama(3. anlamı) İng. arithmetic mean, simple average Dizi içindeki terimler toplamının terim sayısına bölünmesiyle bulunan değer. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 aritmetik ortalama(4. anlamı) İng. arithmetical average İki Devamını Oku

  • EKSTRAKSİYON ASPUR KÜSPESİ: ekstraksiyon aspur küspesianlamı İng. safflower extraction meal Aspur tohumunun uygun bir çözücüyle yağı alındıktan sonra elde edilen kalıntısının öğütülmesiyle elde edilen proteince zengin küspe. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DROG: drog(1. anlamı) Fr. drogue a. kim. Hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham veya yarı ham madde. Güncel Türkçe Sözlük drog(2. anlamı) Fr. drogue Doğal maddelerden elde edilen ve tedavi amacıyla kullanılan ilaç ham maddesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar