ENÜREZİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


enürezisanlamı

İng. enuresis

İdrar tutamama.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ENÜREZİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÜREZİS: ürezisanlamı İng. uresis İdrar çıkarma. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİDRODİÜREZİS: hidrodiürezisanlamı İng. hydrodiuresis Düşük yoğunlukta ve bol miktarda idrar yapma. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİÜREZİS: diürezisanlamı İng. diuresis Normalden fazla idrar salgılanması veya vücuttan atılması, diürez. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜRORE: üroreanlamı Lat. urorehea İdrar tutamama. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜROKLEPSİ: üroklepsianlamı İng. uroclepsia İdrar kaçırma, idrar tutamama. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜRİNER İNKONTİNENS: üriner inkontinensanlamı İng. urinary incontinence İdrarı tutamama. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜRİNALİZİS: ürinalizisanlamı İng. urinalysis İdrar tahlili, analizi. İdrarın kimyasal ve mikroskobik tahlili. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜRETRA HİPOPLAZİSİ: üretra hipoplazisianlamı İng. urethral hypoplasia İdrar kanalının belli kesimlerinin yetersiz veya iyi gelişmemiş olması. İdrar kanalının daralmasına ve böbreklerde hidronefrozise neden olur. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SİSTİTİS KATARALİS: sistitis kataralisanlamı İng. catarrhal cystitis İdrar torbasının nezlevi yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EPİSİSTİTİS: episistitisanlamı İng. epicystitis İdrar torbası üstü yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar