ENTODİNİOMORPHİDA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Entodiniomorphidaanlamı

Kinetofragminophorea sınıfında, Vestibuliferia alt sınıfında bulunan otçul memelilerde kommensal olarak yaşayan silyumlu protozoa takımı.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ENTODİNİOMORPHİDA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • OPALİNİDA: Opalinidaanlamı Opalinata alt şubesinde, Opalinatea sınıfında bulunan Opalina cinsini içeren silyumlu parazitik protozoa takımı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • OPALİNA: Opalinaanlamı Opalinatea sınıfında, Opalinida takımında bulunan kurbağaların kolonlarında endokommensal olarak yaşayan silyumlu parazitik protozoa cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VESTİBULİFERİA: Vestibuliferiaanlamı Ciliophora şubesinde, Kinetofragminophorea sınıfında bulunan, serbest yaşamlı veya omurgalı ve omurgasızların sindirim sisteminde parazitik yaşam süren, Trichostomatida, Entodiniomorphida ve Colpodida takımlarını içeren silyumlu protozoon alt sınıfı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • OLİGOHYMENOPHOREA: Oligohymenophoreaanlamı Ciliophora şubesinde bulunan Hymenostomatia ve Peritrichia alt sınıflarını içeren silyumlu protozoa sınıfı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PROTOCİLİATA: Protociliataanlamı Eski sınıflandırma sistemlerinde üyeleri Opalinata alt şubesinde bulunan silyumlu protozoa alt takımı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PROTOZOA: protozoa(1. anlamı) Lat. Protozoa Bir hücreliler. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Protozoa(2. anlamı) bk. bir hücreliler BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Protozoa(3. anlamı) Lat. Protozoa Canlıların Protista âlemine ait olan, bölünme veya tomurcuklanmayla çoğalan, genel olarak gözle görülemeyecek kadar küçük olan, bazıları asalak olup hastalık yapan, serbest veya bir yere tutunarak yaşayan, kamçı, kirpik veya yalancı ayaklarıyla hareket edebilen Devamını Oku

  • CİLİOPHORA: Ciliophoraanlamı Yaşam sikluslarının kimi dönemlerinde hareket etme ve gıda temininde rol oynayan silyalara, makro ve mikro olmak üzere iki çeşit çekirdeğe, vücuttaki fazla suyu atmaya yarayan kontraktil vakuollere sahip, konjugasyon, otogami ve sitogami gibi seksüel evrelerin görüldüğü, kimileri serbest yaşamlı, kimileri omurgalı ve omurgasızlarda kommensal, kimileri ise parazitik olan, Kinetofragminophorea, Oligohymenophorea ve Polyhymenophorea sınıflarını içeren protozoa Devamını Oku

  • OPALİNATEA: Opalinateaanlamı Mastigophora şubesinde, Opalinata alt şubesinde bulunan parazitik silyumlu protozoa sınıfı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİPLOMONADİDA: Diplomonadidaanlamı Mastigophora alt şubesi, Zoomastigophorea sınıfında bulunan genellikle parazitik, her iki yan tarafı simetrik, her birisi 1-4 kamçıya sahip bir veya iki karyomastigontu bulunan, Diplomonadina ve Enteromonadina alt takımlarını içeren protozoa takımı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • AMOEBİDA: Amoebidaanlamı Lobosea sınıfında, Gymnamoebia alt sınıfında bulunan tatlı sularda yaşayan insan ve hayvanlarda parazitlenen bütün amipleri kapsayan, birçoğu patojen olmayan veya hafif patojen olan, tek bir çekirdek ve mitokondriaya sahip olan, kamçılı evresi bulunmayan, Tubulina, Thecina, Flabellina, Conopodina ve Acanthopodina takımlarını bünyesinde barındıran ameboyit protozoa takımı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar